Już po raz ósmy do Sosnowca na dwutygodniowy wypoczynek przyjechały dzieci i młodzież szkolna z Ukrainy.

Trzydziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, w większości o polskich korzeniach, zamieszkała w internacie szkolnym nieopodal basenu na Sielcu w Sosnowcu. Między 30 czerwca a 14 lipca br. zapewniono dzieciom czas tak, aby mogły go spędzić ciekawie, radośnie i aktywnie. W pierwszej kolejności odwiedziły Częstochowę oraz zamki w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu znajdujące się na Szlaku Orlich Gniazd. Grupa udała się też do ZOO i wesołego miasteczka w Chorzowie. W następnych dniach dzieci próbowały swoich sił na kajakach. Nie zabrakło również kąpieli w pobliskim basenie, jak i w dąbrowskim Aqua-Parku. Poza tym brały udział w Mszach św., lekcjach języka polskiego oraz zajęciach artystycznych.

W wieczorku pożegnalnym uczestniczył miedzy innymi pan Sławomir Korczyński – aktor, poeta i Wielki Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba (największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym). 

Należy pamiętać, iż głównym inicjatorem pobytu dzieci w Polsce i całego przedsięwzięcia „Mali Rodacy” jest ks. Rafał Chajduga. Po raz szósty wsparcia finansowego udzieliły Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, PKP Intercity SA oraz Fundacja Grupy PKP, dzięki którym był możliwy przejazd dzieci od granicy do miejsca pobytu i z powrotem.

- Wydaje mi się, że to dla Tych dzieci podejmujemy wszelkie zabiegi, inicjatywy i ponosimy trudy. To ich dobro determinuje nasze działania. To ich radość wywołuje w nas szczęście, dające nam motywację oraz siłę do dalszych działań. Znamienne słowa usłyszałem od Antoniny, która po raz trzeci tu przyjechała – Dziękuję za to, że podarowaliście nam dwa tygodnie szczęścia. Za każdym razem wracamy tu z radością, bo wiemy, że czekają na nas dobrzy ludzie. Doświadczamy tu wiele dobroci i życzliwości –wspomina Tadeusz „Maciek” Furman, były przewodniczący ZZDR PKP.