W trakcie berlińskich Międzynarodowych Targów Technologii Transportu InnoTrans, Fundacja Grupy PKP uhonorowała dyplomem Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei. Targi rozpoczęły się 18 września i potrwają do 21 września 2018 r.

Od lewej: Adam Musiał (Dyrektor Generalny, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei), Katarzyna Kucharek (Prezes Fundacji Grypy PKP), Dorota Markiewicz (Dyrektor,
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei).

18 września Prezes Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek uhonorowała dyplomem Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Adama Musiała, za długoletnią współpracę oraz wspieranie inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku kolejowym.

Jednym z takich obszarów jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. ZaangażowaniePolskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei w popularyzację książeczki ,,Beni uczy bezpieczeństwa” - „Beniteachesyou to behavesafely” – przygotowanej przez Fundację Grupy PKP – jest nieocenioną inicjatywą. Książeczki zostały przekazane firmom zrzeszonym z Izbą, a za ich pośrednictwem trafiły do dzieci pracowników. To doskonały wzór dla innych instytucji, które chciałyby udzielić podobnego wsparcia i wziąć udział, wraz z Fundacją, w misji edukacyjnej. Zapraszamy wszystkich chętnych i liczymy na owocną współpracę!

Dzięki działaniom Izby, książeczki znalazły się w szkołach podstawowych i kilkunastu przedszkolach w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Pomoc ze strony Izby to także promowanie innych przedsięwzięć Fundacji (m.in. honorowe krwiodawstwo) na łamach wydawnictwa „Raport Kolejowy” prowadzonego przez Izbę.

Warto wspomnieć, iż lektura książeczki ,,Beni uczy bezpieczeństwa” jest nie tylko dobrą zabawą i oswajaniem dzieci z językiem angielskim, ale przede wszystkim ma za zadanie uczyć najmłodszych bezpieczeństwa w różnych obszarach, czyli bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, bezpiecznego podróżowania pociągiem, bezpieczeństwa na dworcu kolejowym, bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa ekologicznego.

InnoTrans to największe na świecie targi poświęcone przede wszystkim transportowi szynowemu; miejsce spotkań producentów, przedstawicieli publicznych i prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów, decydentów z samorządów i ministerstw transportu z całego świata, a także pasjonatów kolejnictwa.

Targi InnoTrans 2018 zgromadzą w jednym miejscu cały globalny przemysł kolejowy. Oprócz różnorodnej gamy produktów i usług w segmentach Technologia kolejowa (Railway Technology), Infrastruktura kolejowa (Railway Infrastructure), Transport publiczny (Public Transport) i Wyposażenie (Interiors), zwiedzający mogą zapoznać się z innowacyjną technologią tunelową. Wystawcy w segmencie Budowy tuneli (Tunnel Construction) zaprezentują nowe produkty, ich dalszy rozwój oraz aktualny asortyment ofert i usług między innymi w hali 5.2. Główne tematy obejmują takie zagadnienia jak rozbudowa tuneli, ochrona przeciwpożarowa i konserwacja, czyszczenie i technika bezpieczeństwa.

Program InnoTrans 2018:

  • Dialog Forum - forum dyskusyjne z udziałem ekspertów
  • International Tunnel Forum - prezentacje i dyskusje poświecone budowie i utrzymaniu tuneli
  • RailLeaders' Summit - poświęcony kwestiom współpracy międzynarodowej w zakresie kolejnictwa zjazd ministrów transportu i prezesów największych firm zajmujących się transportem kolejowym
  • Public Transport Formu - forum poświęcone kwestiom przyszłości i rozwoju transportu publicznego
  • Public Transport &Interiors Hall Forum - forum o wyposażeniu wnętrz pojazdów i usługach dla pasażerów
  • W halach wystawowych znajdą się także „Speakers' Corners” - wyznaczone miejsca, w których wystawcy mogą prezentować swoje firmy, produkty i ważne ich zdaniem tematy
  • CareerPavilion i Career Forum są poświęcone kontaktom firm poszukujących pracowników i młodych ludzi rozpoczynających karierę w branży transportowej.
  • Planowane jest też zwiedzanie targów z przewodnikiem - m.in. oprowadzanie po prezentowanych nowościach.

Więcej informacji na stronie:

https://www.innotrans.com/en/Press/PressRelease/News_56040.html?referrer=/en/Press/PressRelease/#news-pl-56040

https://www.innotrans.com/

Przedstawiciele Fundacji Grupy PKP wzięli udział w tegorocznym InnoTrans Berlin 2018.