13 października, w ramach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbyła się, przy wsparciu Fundacji Grupy PKP, Gala Finałowa II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”. W uroczystościach wziął udział Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP i Członek Zarządu PKP S.A.Mirosław Antonowicz

 

 

fot. Krzysztof Hoffmann

W minioną sobotę, 13 października, w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, miała miejsce Gala Finałowa II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” zorganizowana przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskową Akademią Techniczną i Fundacją Grupy PKP.

W trakcie Gali zgromadzeni goście wysłuchali występów finalistów konkursu wokalnego pieśni patriotycznych dla młodych artystów, a także chórów z dawnych Kresów Wschodnich i II RP – Litwy, Białorusi i Ukrainy.

W uroczystościach wziął udział Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP i Członek Zarządu PKP S.A., Mirosław Antonowicz. Na zakończenie koncertu ogłoszono wyniki konkursu wokalnego. Zgodnie z werdyktem Jury I miejsce zdobył Michał Steciak. Mirosław Antonowicz wręczył nagrody zwycięzcy. Prezesowi przypadło także w udziale słowo podsumowania całego koncertu. W krótkim przemówieniu podzielił się z zebranymi refleksjami na temat Kresów Wschodnich, skąd pochodzi jego rodzina.

- Goście, opuszczając salę koncertu, wychodzili wzruszeni występami chórów kresowych i podbudowani (dzięki konkursowi wokalnemu) faktem, że polska tradycja i historia żyją również w sercach młodych ludzi – wspomina Artur Kondrat, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.  

fot. Krzysztof Hoffmann

Międzynarodowy Festiwal „Walczącym o Niepodległość” powstał w 2017 r. z inicjatywy kombatantów AK i, razem z konkursem wokalnym, stanowi hołd dla zasłużonych w walce o niepodległość Polski. Jest okazją do integrowania polskich środowisk wokół idei niepodległościowej, pielęgnowania historii, tradycji walk o Niepodległość Polski oraz popularyzowania historii poprzez twórczość artystyczną. Tegoroczna odsłona Festiwalu, podobnie jak poprzednia edycja, stanowiła „Hołd Pamięci” składany wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny w XX w., w tym kolejarzom i pracownikom PKP.

Ważnym aspektem II edycji Festiwalu było umożliwienie aktywnym przedstawicielom środowisk polskich na Wschodzie – chórom i zespołom muzycznym - żywego udziału w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, co przyczyniło się do umacniania ich tożsamości narodowej i potwierdzenia ważności dla narodu polskiego.

Podczas Festiwalu została przeprowadzona również aukcja charytatywna pt. „Pomóżmy innym w czasie Świąt”, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży (w wieku 3-19 lat) z Kółka Miłosierdzia, przy oddziale Związku Polaków na Białorusi w Lidzie. Na licytację zostały wystawione prace członków Towarzystwa Plastyków Polskich działającego przy ZPB.

Fundacja Grupy PKP