Zbliża się kolejna rocznica obchodów głodówki kolejarzy we Wrocławiu, rozpoczętej 20 października 1980 r. Pamiętajmy o tych, którzy zmieniali nasz kraj!

 

38 lat temu 34 osoby ogłosiły głodówkę trwającą sześć dni, domagając się uznania przez ówczesne władze legalizacji NSZZ „Solidarność”. Protestujący dopominali się także lepszych warunków pracy i wyższego wynagrodzenia. Głodówka zakończyła się w nocy z 26 na 27 października podpisaniem porozumienia ze stroną rządową. Porozumienie to zostało jednak zerwane już w listopadzie 1980 r. Po tym wydarzeniu kolejarze nie podjęli dalszej głodówki - protestowali w inny sposób, m.in. przychodząc do pracy nie w mundurach, a w ubraniach cywilnych.

Fala sierpniowych strajków z 1980 r. zmieniła historię Polski, doprowadzając do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

- Upamiętniamy tych wszystkich, którzy walczyli w latach 80. XX w. o to, żebyśmy dziś żyli w demokratycznym kraju. Chciałbym też podziękować Fundacji Grupy PKP za wsparcie w przygotowaniu tegorocznych obchodów we Wrocławiu – dodaje Wiesław Natanek, przewodniczący „Solidarności” w dolnośląskim oddziale PolRegio.

Program Obchodów:

9.00 - Zbiórka uczestników przed budynkiem dworca PKP Wrocław Główny

9.15 - Przejazd uczestników do byłej lokomotywowni Wrocław Główny, ul Paczkowska 26

10.00 - Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr Józefa  Kupnego Metropolitę Wrocławskiego

12.00-Uroczystości pod pomnikiem Św. Katarzyny przy lokomotywowni, przemówienia okolicznościowe, składanie kwiatów

13.00 - Poczęstunek dla uczestników Uroczystości

15.00 – Panel dyskusyjny poświęcony nowowydanej książce przez IPN, dotyczącej protestującym kolejarzom. Spotkanie odbędzie się na Dworcu Głównym w Sali Secesyjnej. 

Tegoroczne uroczystości we Wrocławiu będą odbywać się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Fundacja Grupy PKP