9 października miała miejsce w Madrycie 20. wspólna sesja plenarna Europejskiego Forum Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum - ELCF) i Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (International Level Crossing Awareness Day - ILCAD).

 

Po raz pierwszy gospodarzem sesji plenarnej była Fundacja Hiszpańskich Kolei (Fundación Ferrocarriles Españoles – FFE). Aida Herranz, Kierownik Projektu - Dział Badań i Rozwoju w FFE zaprezentowała ogólny zarys działań. Sara Whalley, Naukowiec z FFE, wygłosiła z kolei referat o inicjatywach FFE, jakie udało się zrealizować w ramach ILCAD 2018. http://www.ilcad.org/Spain,470.html

Na spotkaniu można było dowiedzieć się także o tym, że pracownicy FFE nawiązali kontakt z profesjonalistami z branży kolejowej, mając na celu wspólne wykorzystanie platformy technologicznej (skądinąd koordynowanej przez FFE), a do tego złożonej z interesariuszy kolei oraz różnych grup związanych z bezpieczeństwem i ochroną.

Dowiedzieliśmy się, że Departament Komunikacji w FFE rozsyłał do szkół propozycje zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń na temat bezpiecznych zachowań m.in. w obszarze przejazdów kolejowo-drogowych. W 2016 r. tego typu szkolenia skierowano również do seniorów. Publikowano także artykuły w miesięczniku FFE i codziennie w biuletynie informacyjnym prowadzonym w Internecie. https://www.vialibre-ffe.com/boletin/

FFE przeprowadziła w muzeach wiele szkoleń dla nauczycieli, informując ich o zagrożeniach występujących na przejazdach kolejowo-drogowych. Oczywiście edukacja objęła także dzieci. Pokazywano im makiety przejazdów kolejowo-drogowych oraz puszczano filmy edukacyjne przygotowane przez ILCAD, choćby ten: https://youtu.be/mOTaNOUUUhQ

Fundacji Hiszpańskich Kolei powierzono także odzyskiwanie, przechowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie kulturalnego, naukowego oraz technologicznego dziedzictwa kolejowego. Więcej na: https://www.ffe.es/

FFE promuje hiszpańskie koleje, prowadzi trzy muzea (jedno w Barcelonie, dwa w Madrycie) i działalność kulturalną, organizuje szkolenia, ma dział badawczo-rozwojowy, prowadzi platformę technologiczną. Należy też pamięć, że FFE od 2013 r. jest partnerem ILCAD-u: http://www.ilcad.org/Spain,470.html

W dalszej części spotkania poruszono wiele innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w kolejnictwie. Bernard Penners, Kierownik Działu Bezpieczeństwa w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC, International Union of Railways) przedstawił referat pt. „Międzynarodowe statystyki na przejazdach kolejowo-drogowych zgodnie z bazą danych bezpieczeństwa UIC". https://uic.org/safety-database

Danijela Baric, Przewodnicząca ds. Technologii Transportu Drogowego, Wydział Transportu i Nauk o Ruchu (Uniwersytet w Zagrzebiu) omówiła: „Zachowania młodych użytkowników na przejazdach kolejowo-drogowych: wyniki ankiety przeprowadzonej w maju i czerwcu 2018” http://www.fpz.unizg.hr/projekt-sigurnost-na-zcp/

Sanja Paic, Ekspert ds. Komunikacji i Promocji w chorwackiej HŽ Infrastruktura (HZ INFRA). Poinformowała uczestników konferencji o tym, że HZ INFRA organizuje od 20 lat w Chorwacji kampanie informacyjne na temat bezpieczeństwa. W 2016 r. HŽ Infrastruktura rozpoczęła współpracę z chorwackim Wydziałem Transportu, realizując razem ogólnokrajowy program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym na przejazdach kolejowo-drogowych. Paic podziękowała ELCF i ILCAD za to, że Zagrzeb miał zaszczyt w tym roku być gospodarzem Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (6 czerwca 2018 r.). Dodała, że konferencja ILCAD cieszyła się pozytywnym odzewem ze strony chorwackiej i światowej opinii publicznej oraz mediów.

Pavlina Skladana, naukowiec z CDV - Czeskie Centrum Badań Transportu - zaprezentowała projekt dotyczący ryzykowanych zachowań młodych użytkowników ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Pokazała także kilka filmów edukacyjnych, dedykowanych dzieciom i młodzieży, pod hasłem: „Tory należą do pociągów".

https://www.youtube.com/watch?v=BYe0E7TFtFc

Jeroen Nederlof, Przewodniczący ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych w ProRail,  przedstawił sugestie dotyczące poprawy widoczności pociągów towarowych na przejazdach kolejowo-drogowych, poprzez umieszczenie na nich oznakowania konturowego: To rozwiązanie może zmniejszyć liczbę wypadków w nocy na pasywnych przejazdach kolejowo-drogowych.

Herbert Ofner z austriackiego przedsiębiorstwa kolejowego ÖBB INFRA, przybliżył działania, jakie udało się im zrealizować w ramach programu ILCAD. Poinformował, że ÖBB w latach 2000-2017 zmniejszyło o połowę liczbę przejazdów kolejowo–drogowych w Austrii, co w efekcie spowodowało trzykrotny spadek liczby ofiar. Kampania austriackiego przedsiębiorstwa opierała się, przed wszystkim, na edukacji z wykorzystaniem różnych materiałów, np. informujących o drodze hamowania, symulatorów awarii czy pokazujących prawidłowe zachowanie kierowcy w przypadku zatrzymania się pojazdu między barierami/szlabanami kolejowymi.

  • droga hamowania:

             https://www.youtube.com/watch?v=WJKz9EfqHx0&feature=youtu.be

  • prawidłowe zachowanie kierowcy:

             https://www.youtube.com/watch?v=JDA-9ZKif2o&feature=youtu.be

ÖBB INFRA skupiła się w 2018 r. głównie na podnoszeniu świadomości nauczycieli kształcących przyszłych uczestników ruchu drogowego. Niektórzy nauczyciele zostali zaproszeni do kabin lokomotyw, aby mogli spojrzeć na tory z perspektywy maszynisty pociągu. Tego typu przejazd umożliwiono także dziennikarzom. Zrealizowano również krótki spot, będący wywiadem z maszynistą lokomotywy, który następnie był wyświetlany m.in. w kinach. Położono też ogromny nacisk na edukowanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, dla których przygotowano materiały wideo.

Isabelle Fonverne, Starszy Doradca ds. Bezpieczeństwa w UIC, opowiedziała ogólnie o kampanii ILCAD i jej wydarzeniach na świecie w 2018 r., a także zaprezentowała podsumowanie z Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ILCAD), jaki odbył się w Zagrzebiu 7 czerwca 2018 r. Nasza relacja na stronie:http://www.pkp.pl/pl/aktualnosci/1982-ilcad-zagrzeb-2018.

Fonverne poinformowała także uczestników o możliwości dotarcia do specjalnie przygotowanego wydawnictwa po ILCAD-zie w Zagrzebiu:

Z kolei Erwin Woord przedstawił funkcjonowanie holenderskiego przedsiębiorstwa kolejowego ProRail, czyli programy wprowadzane w jego kraju (m.in. likwidacji publicznych przejazdów kolejowo-drogowych zabezpieczonych znakiem STOP), a także działania przeprowadzone w ramach ILCAD w Holandii. Naświetlił dotychczas zrealizowane kampanie informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, osób starszych czy zawodowych kierowców, np. klip z udziałem holenderskiego piosenkarza, który wcielił się w rolę super bohatera - do obejrzenia tutaj: https://youtu.be/70GSi1En-So

Isabelle Fonverne, Erwin Woord i Jeroen Nederlof z ProRail podali oficjalną datę kolejnego Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych ILCAD 2019, który odbędzie 6 czerwca w Holandii. Każda kampania ILCAD skupia się na innej grupie docelowej. Uzasadniając swój wybór na rok 2019, organizatorzy ILCAD-u podkreślili, że ruch na przejazdach kolejowo-drogowych znacznie się zwiększył w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a same przejazdy stają się coraz większym zagrożeniem zarówno dla uczestników ruchu drogowego, jak i kolei – jej klientów i pracowników. W związku z tym zdecydowano się, że w 2019 r. szczególna uwaga zostanie poświęcona kierowcom samochodów ciężarowych, autokarów, autobusów, taksówek, pojazdów rolniczych i przemysłowych. Stąd motto na ILCAD 2019: „Najważniejsze STOP (zatrzymanie) w ciągu dnia!”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://uic.org/

Fundacja Grupy PKP