zachodnia

PKP S.A dąży do tego, aby czas spędzony na dworcu i zaplanowana podróż przebiegała w sposób komfortowy i przyjazny dla wszystkich pasażerów, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności, którym poruszanie się w przestrzeni miejskiej sprawia trudność.
Zgodnie z europejskimi normami, osobami o ograniczonej mobilności są nie tylko osoby korzystające z wózków inwalidzkich ale także osoby starsze, czasowo lub stale poruszające się o kulach, kobiety w ciąży, osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu, a także rodzice z małymi dziećmi.

Zobacz jakie usługi dostępne są na wybranym dworcu.

Legenda

Usługa asysty

Na dworcu istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta.

Czytaj więcej

Urządzenia wspomagające

Na dworcu znajdują się urządzenia wspomagające poruszanie się osób o ograniczonej mobilności.

Toaleta

Na dworcu znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Kasa z obniżonym okienkiem

Na dworcu znajduje się kasa dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadająca obniżone okienko.

Wspólna kasa

Na dworcu znajduje się kasa, w której dostępne są bilety wszystkich przewoźników.

Interkom

Na dworcu dostępna jest kasa wyposażona we wzmacniacz głosu (interkom).

Pętla indukcyjna

Na dworcu dostępna jest kasa wyposażona w pętlę indukcyjną.

Parking + Miejsca postojowe

W bezpośrednim otoczeniu dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Infodworzec

W "Infodworcu" znajduje się punkt obsługi klienta z polem manewrowym 150x150 cm dla wózków inwalidzkich.

Czytaj więcej

Język migowy w infodworcu

Na dworcu dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line umożliwiająca kontakt pomiędzy słyszącym pracownikiem Biura InfoDworzec, a Głuchym lub słabosłyszącym Klientem.

Czytaj więcej

Język migowy w kasie

Na dworcu dostępna jest usługa Usługa tłumacza języka migowego on-line, umożliwiająca kontakt pomiędzy słyszącym pracownikiem Kasy, a Głuchym lub słabosłyszącym Klientem.

Pokój opiekuna

Na dworcu znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla rodzica opiekującego się dzieckiem.

Przewijak

Na dworcu znajduje się przewijak.

Mapa dotykowa

Na dworcu dostępna jest mapa dworca w alfabecie Braille’a (plan wypukły, informacje w alfabecie Braille’a).

Oznakowania poziome

Dworzec posiada oznakowania poziome dla osób niewidomych i niedowidzących.