W tym roku gospodarzem spotkania zostały Łotewskie Koleje (LDz, Latvijas dzelzceļš), pod patronatem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC, Union Internationale des Chemins de fer).

29 października,  na Uniwersytecie Technicznym w Rydze, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Jak przyciągnąć nowych pracowników w sytuacji rosnącej konkurencji i otwarcia rynków?” Przybyło na nią 200 przedstawicieli przemysłu kolejowego z 25 krajów z Azji, Europy i Afryki.

30 października, w głównej siedzibie Łotewskich Kolei, miała miejsce seria debat. Eksperci dyskutowali o systemie pracy oraz podnoszeniu kompetencji wśród pracowników. W ich wyniku powstał projekt „UIC Talent”, dotyczący zapotrzebowania sektora kolejowego na takie oferty pracy, które przyciągną do przemysłu kolejowego  utalentowanych ludzi.

Przed organizacją Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) stoi wiele wyzwań, zwłaszcza dotyczących pozyskiwania pracowników dla branży kolejowej. Główne wyzwania to automatyzacja miejsc pracy, zmiany technologiczne, sztuczna inteligencja, problemy demograficzne, zmiany pokoleniowe czy brak atrakcyjnych warunków pracy. UIC (Union Internationale des Chemins de fer) ma do odegrania ważną rolę – zaangażowanie  na poziomie międzynarodowym w aktywny dialog i kształcenie ekspertów, którzy wdrażaliby w przyszłości nowych pracowników i specjalistów branży kolejowej. Od specjalistów tych oczekiwać się będzie sprawnego poruszania się w międzynarodowym środowisku i umiejętności myślenia biznesowego. Džineta Innusa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, w swoim przemówieniu powitalnym poruszyła kilka ważnych kwestii, które stanowią główne problemy spółek kolejowych. Według niej problemem są słabe zdolności firm w aspekcie przyciągania talentów, zatrzymywania i ich motywowania.

- Jeśli chodzi o wiedzę pracowników, firmy państwowe zwracają większą uwagę na edukację. Aby odnieść sukces, potrzebujemy nieustannego rozwoju. Osoby utalentowane potrzebują czasu, aby wejść na poziom mistrzowski. Świat zmienia się szybko, a innowacje odgrywają wiodącą rolę – mówiła Džineta Innusa.

Edvīns Bērziņš, przewodniczący Łotewskich Kolei podkreślił, że pod wpływem nowych technologii i automatyzacji świat biznesu zmienia się w szybkim tempie, a sektor kolejowy powinien w tych zmianach uczestniczyć. -W codziennej pracy pojawiły się nowe wymagania dotyczące współpracy transgranicznej, a także możliwości w korzystaniu z obecnych technologii komunikacyjnych i dużych ilości danych. Dlatego kierowanie talentami oraz rozwój ich umiejętności jest podstawą w zarządzaniu zasobami ludzkimi” – dodał  Bērziņš.

Podziękował także, w imieniu Latvijas dzelzceļš, dyrektorowi generalnemu UIC, Jean-Pierre'owi Loubinouxowi, za możliwość zorganizowania wspólnej konferencji na Łotwie. - Główną siłą każdej firmy są jej pracownicy. Nawet przy najlepszym sprzęcie, systemach i procesach wdrożonych w firmie, potrzebne są osoby, które nie tylko zapewniają codzienne funkcjonowanie, ale także widzą możliwości tworzenia i rozwoju nowych towarów i usług, aby utrzymać konkurencyjność firmy patrząc w przyszłość. To ludzie są głównym atutem każdej firmy, zaś poszukiwanie, sprawdzanie i zatrudnianie pracowników powinno być głównym zadaniem każdej firmy, ponieważ trudno będzie osiągnąć cele bez utalentowanych osób – powiedział Bērziņš.

Jean-Pierre Loubinoux, dyrektor generalny Międzynarodowego Związku Kolei, przedstawił projekt „UIC Talent”. Poza jego ogólnymi celami - przyciąganie, zatrzymywanie i korzystanie z umiejętności najbardziej utalentowanych pracowników – przedsięwzięcie dotyczy również:

- prowadzenia i łączenia talentów w branży kolejowej i poza nią
- pomagania ludziom i firmom kolejowym w ich rozwoju
- promowania innowacyjnych karier w sektorze kolejowym

Wspomniał też o ważnej inicjatywie, w ramach tego projektu, czyli utworzeniu Rail Uni Net (Sieci Uniwersytetów Kolejowych). Podczas tegorocznej konferencji oficjalnie wystartował również projekt Train Rail. - Wśród misji UIC przekazywanie wiedzy jest jedną z naszych podstawowych wartości. W XXI wieku sektor kolejowy musi zwrócić się do świata zewnętrznego i przyciągnąć nowe pokolenie, aby promować swoje wartości dla społeczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego - powiedział w trakcie spotkania Jean-Pierre Loubinoux.

W drugiej części konferencji paneliści poruszali tematy związane z możliwościami pozyskiwania nowych pracowników do zatrudnienia w branży kolejowej zarówno tu i teraz, jak i w przyszłości, kładąc nacisk na takie kraje jak Włochy, Rosja, Białoruś i Łotwa.  

Fundacja Grupy PKP