W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego spoczywających na cmentarzu w Żukowie kolejarzy.

W marcu 2017 r. pracownicy Fundacji Grupy PKP oraz spółek Grupy PKP uprzątnęli zaniedbane mogiły kolejarzy na cmentarzu w Żukowie koło Milanówka, na którym pochowani są pensjonariusze Domu Wysłużonego Kolejarza.

Poniżej fotorelacja z akcji sprzątania zniszczonych i zaniedbanych mogił:

Fot. Marek Moczulski

Pod tym linkiem można obejrzeć materiał wideo z porządkowania: https://www.youtube.com/watch?v=mcPVQm5S1-s

Efekty kilkugodzinnej pracy wyglądały tak:

Fot. Marek Moczulski

Następnym krokiem było postawienie na miejscu zaniedbanych mogił, pomnika, który w należyty sposób upamiętnia zmarłych. Został oficjalnie odsłonięty w poniedziałek, 17 grudnia 2018.

Jednocześnie apelujemy o pomoc w ustaleniu danych ludzi, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Żukowie (byli Pensjonariusze Domu Wysłużonego Kolejarza). Będziemy je dokładnie sprawdzać a następnie umieszczać na tablicy nagrobkowej pomnika.

Fot. Marek Moczulski

Fundacja Grupy PKP