Rada Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu organizuje akcję charytatywną pod hasłem „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”. W związku z tym, 14 stycznia, miał miejsce w Warszawie koncert charytatywny.

Na zdjęciu jako druga od lewej strony: Krystyna Chrapek, Ekspert w Fundacji Grupy PKP, fot. Katarzyna Rainke  

Poniedziałkowy koncert odbył się w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich i zwieńczył zeszłoroczną odsłonę akcji „Dajcie wakacje ubogim dzieciom”, objętą honorowym patronatem – podobnie jak w ubiegłym roku – przez małżonkę prezydenta RP, panią Agatę Kornhauser-Dudę. Tego wieczoru można było wysłuchać piosenek Roberta Janowskiego oraz Roberta Osama-Gyaabina, a przede wszystkim wziąć udział w licytacji cennych przedmiotów ufundowanych przez darczyńców, m.in. panią Agatę Kornhauser-Dudę, która przekazała na licytację broszkę – ametyst w srebrze. Podczas licytacji zebrano kwotę 50 000 PLN.

– „Dzięki tej inicjatywie co roku z ufundowanych przez nas wakacji korzysta kilkaset najbiedniejszych dzieci z różnych regionów Polski. Są to pobyty edukacyjne, które nie tylko dają dziecku możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania, ale także kształtują jego postawy społeczne i rozwijają jego umiejętności.  

Za zebrane środki organizowane są także akcje dożywiania w szkołach i domach dziecka, przekazujemy paczki świąteczne i wyprawki szkolne, zaś w okresie grzewczym finansujemy zakup opału czy ciepłej odzieży. Cieszymy się, że los biednego człowieka nie jest Państwu obojętny i wspieracie nasze wysiłki w walce o lepszy świat” – piszą Anna Podniesińska, Małgorzata Doszkiewicz i Henryka Sutkowska, Zespół Zarządzająco-Koordynujący Rady Pań Przy PCK.   

- Cel akcji jest zbieżny z działaniami realizowanymi przez Fundację Grupy PKP w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży czy pomocy społecznej, dlatego zdecydowaliśmy się na udział w licytacji. Przekazane przez nas wieczne pióro wylicytowano za 650,00 zł – mówi Krystyna Chrapek, Ekspert w Fundacji Grupy PKP.

***

Coroczna akcja „Dajmy wakacje ubogim dzieciom” to ważny projekt wyrównujący szanse edukacyjne i wychowawcze dzieci, który stanowi dla nich inspirację do twórczego myślenia, działania i zabawy. Program kolonii pozwalający rozwinąć „ciekawość świata”, ma też znaczenie dla procesu wzajemnej integracji i akceptacji najmłodszych. Najczęściej wyjazd na takie kolonie to pierwsze, prawdziwe wakacje w życiu dziecka.

Finansowanie kolonii dla dzieci to nie jedyna aktywność Rady Pań przy PCK. Rada dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pomaga doraźnie rodzinom w potrzebie, organizuje akcje paczek świątecznych, wyprawek szkolnych, dożywianie w szkołach i domach dziecka.

- Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowiekaJanusz Korczak.

Fundacja Grupy PKP