W przeprowadzonym po raz drugi programie „KOLEJ NA INNOWACJE” przyznano granty dla złożonych projektów badawczych w zakresie nawierzchni kolejowej oraz optymalizacji parametrów dynamicznych w pojazdach szynowych.

22 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium podsumowujące II edycję projektu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Partnerem programu finansowanego ze środków publicznych jest PKP S.A.

„Centralny trzeba zobaczyć i samemu przeżyć” – tak w roku 1975 do odwiedzenia nowo otwartego dworca Warszawa Centralna zachęcali autorzy filmu poświęconego inwestycji. Czterdzieści lat później, na wycieczkę z audioprzewodnikiem po najbardziej znanym dworcu w Polsce zaprasza Fundacja Grupy PKP.

Fundacja Grupy PKP przyznała granty dla szkół ponadgimnazjalnych, które aplikowały o środki finansowe i sprzęt komputerowy, potrzebne do usprawniania procesu edukacyjnego w zawodach kolejowych.

Rybnickie Muzeum wydało książkę poświęconą historii polskiego kolejnictwa. Badacze z całej Polski przedstawili w niej sukcesy i problemy kolei w latach 1918-1989. Publikacja została dofinansowana przez Fundację Grupy PKP.

Cieszący się wielkim zainteresowaniem przewodnik Fundacji Grupy PKP „Kolej na Polskę” doczekał się edycji na urządzenia przenośne. Dzięki temu jeszcze większa liczba osób zainteresowanych polskimi kolejami będzie miała dostęp do tej publikacji.

Fundacja Grupy PKP uruchamia nabór wniosków do II edycji programów grantowych. O fundusze mogą ubiegać się związane z branżą kolejową szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe i środowiska studenckie.

Zwycięzcą konkursu Startup Round na innowacyjne rozwiązania poprawiające komfort, dostępność i bezpieczeństwo dworców kolejowych została firma MIGAM "RKPK" SP. Z O.O. S.K.A. Laureaci opracowali rozwiązanie z zakresu połączeń wideo z tłumaczami języka migowego za pomocą przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. Ułatwi ono komunikację pracowników PKP z niesłyszącym pasażerem.