Rada Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu organizuje akcję charytatywną pod hasłem „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”. W związku z tym, 14 stycznia, miał miejsce w Warszawie koncert charytatywny.

W grudniu 2018 r. zakończyła się zbiórka publiczna na trzech dworcach PKP w Warszawie: Centralnym, Wschodnim i Zachodnim. Zebrane pieniądze Fundacja Grupy PKP przekazała na remont szkoły i miejsca dziennego pobytu dla młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera.

12 stycznia, w siedzibie krakowskiej Kurii Metropolitarnej odbyło się spotkanie opłatkowe kolejarzy z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

W sobotę, 12 grudnia, ponad 400 dzieci ze szkół z Grodna i okolic wzięło udział w „choince” organizowanej przez Związek Polaków na Białorusi. Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek, przyjechała do Grodna ze świątecznymi paczkami od kolejarzy dla najmłodszych, uczących się języka polskiego.

27 grudnia 2018 r., członkowie Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe spotkali się z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Zespół Praskie Małmazyje, na zaproszenie Fundacji Grupy PKP, kolędował, w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, na największych warszawskich dworcach. Zaśpiewał, wspólnie z podróżnymi, nie tylko kolędy i pastorałki, ale także pieśni niepodległościowe, nawiązując do, przypadającej w tym roku, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego spoczywających na cmentarzu w Żukowie kolejarzy.

W konkursie „Dworzec Roku 2018”, organizowanym przez Fundację Grupy PKP i Fundację ProKolej, nagrodę główną zdobył Dworzec w Wągrowcu. Publiczność, w głosowaniu internetowym, przyznała swoją nagrodę Dworcowi w Kartuzach.