Za nami kolejne dwie zbiórki w ramach akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”. Krew można było oddać w Bydgoszczy i Wrocławiu. Do naszych krwiobusów zgłosiło się, w tych miastach, aż 77 osób.

Druga edycja przedsięwzięcia „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, zorganizowanego przez Fundację Grupy PKP, zatacza coraz szerszy krąg, nieustannie odwiedzając kolejne miasta Polski. Mobilny punkt pobierania krwi stał już przy dworcach: Warszawa Centralna, Lublin Główny, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Kraków Główny, Bydgoszcz Główna i Wrocław Główny.

Zbliża się kolejna zbiórka krwi pod szyldem „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”. Już 6 września krwiobus będzie czekał w Częstochowie! Bądźcie razem z nami!

Przygotowana przez Fundację Grupy PKP akcja „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” tym razem odwiedzi dworzec Częstochowa Główna. Mobilny punkt pobierania krwi ustawi się przy wejściu głównym od strony pl. Rady Europy w godzinach 10.00 – 15.00.

Kolejarze złożyli kwiaty na grobie ppor. Norberta Juchtmana – dowódcy Samodzielnego Plutonu Saperów, który zginął pod Łomiankami w 1939 r., biorąc udział w obronie Warszawy przed Niemcami.

28 sierpnia, Stanisław Kokot (sekretarz Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”), Jacek Prętki (skarbnik Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”), Henryk Grymel (przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”), Tadeusz Burchacki (członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy) z udziałem Marka Moczulskiego (członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei), Andrzeja Ziółkowskiego (oddział historyczny Wojskowej Akademii Technicznej), Dariusza Adamowicza (pracownik PKP S.A.), Katarzyny Kucharek (prezes Fundacji Grupy PKP) i Michała Tarcha (dyrektora w Fundacji Grupy PKP), upamiętnili 79. rocznicę śmierci ppor. Norberta Juchtmana, odwiedzając cmentarz w Łomiankach, na którym spoczął podporucznik. Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przebiegło w atmosferze zadumy i refleksji.

Już 29 sierpnia mobilny punkt pobierania krwi odwiedzi dworzec Wrocław Główny. Przyjdź i podziel się krwią!

Krwiobus w ramach akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP, podróżuje po całej Polsce i pojawił się w różnych miastach, a dokładnie na dworcach kolejowych: Warszawa Centralna, Lublin Główny, Kraków Główny, Gdynia Główna, Gdańsk Główny i Bydgoszcz Główna. Teraz czas na Wrocław!

29 sierpnia mobilny punkt pobierania krwi zatrzyma się przy dworcu Wrocław Główny (wejście główne od strony ul. J. Piłsudzkiego 105), gdzie w godzinach 9.00 – 13.00 będzie można oddać krew.

28 sierpnia wystawę fotograficzną „Widzialni Pełnosprawni w pracy”, przygotowaną przez Fundację Grupy PKP, będzie można oglądać na dworcu Kraków Główny.

Warszawskie Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury ,,Kolejarz’’, przy wsparciu Fundacji Grupy PKP, organizuje 2. edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Można zgłaszać swoje prace!

23 sierpnia mobilny punkt pobierania krwi zostanie ustawiony przy dworcu Bydgoszcz Główna. Czekamy na Was!

Do tej pory, w ramach 2. edycji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP przy udziale spółek Grupy PKP, Narodowego Centrum Krwi, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Spółki Polonus i Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK oraz pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Zdrowia, krew oddało ponad 100 osób, co dało w sumie prawie 50 litrów krwi!

Odwiedziliśmy Warszawę Centralną, Lublin Główny, Kraków Główny, Gdynię Główną i Gdańsk Główny. Teraz krew będzie można oddać 23 sierpnia w godzinach 11.00 – 15.00 w krwiobusie w Bydgoszczy, dokładnie przy dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna, wejście główne od strony ul. Zygmunta Augusta 7.

Wystawa fotograficzna Fundacji Grupy PKP pt. „Widzialni pełnosprawni w pracy” wędruje od miasta do miasta – 14 sierpnia zaprezentowana zostanie na dworcu Łódź Fabryczna.

Ekspozycję przybliżającą wybrane prace z konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Fundację Grupy PKP, do tej pory można było obejrzeć na głównych dworcach kolejowych w Warszawie, Poznaniu i Opolu. Teraz czas na Łódź Fabryczną, gdzie wystawa „Widzialni pełnosprawni w pracy” będzie czekać na zwiedzających w dniach 14–27 sierpnia.