14 grudnia w Warszawie odbyły się uroczystości związane z 55-leciem Kolejarskiej Służby Krwi, zorganizowane przez Zarząd Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W obchodach  uczestniczyła Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek, która jako jedyna otrzymała dwa pamiątkowe dyplomy, medale i podziękowania.

16 grudnia,  w Warszawie odbyły się uroczystości związane z trzydziestoleciem  Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Szanowni Przyjaciele Fundacji Grupy PKP,

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszym życiu, wypełniony refleksją, radością oraz chwilami spędzonymi z rodziną i najbliższymi nam osobami.

W przedświątecznym tygodniu, na głównych warszawskich dworcach kolejowych, odbędą się koncerty bożonarodzeniowe. Zapraszamy do słuchania i śpiewania kolęd razem z chórem.

3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Kapitalni Społecznie – wolontariat pracowniczy źródłem kapitału społecznego organizacji przyszłości, która wygrywa!”. W spotkaniu wzięła udział Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

W środę 5 grudnia uczciliśmy 93. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Reymonta – pisarza, noblisty, człowieka związanego z koleją. Było to już ostatnie, w tym roku, spotkanie z cyklu spotkań przybliżających sylwetki wybitnych kolejarzy. Projekt powstał dla uczczenia  100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

21-23 listopada 2018 r. odbyło się w Gliwicach pierwsze zgrupowanie 31 najlepszych piłkarzy ze szkół kolejowych od Szczecina do Krakowa. Wydarzeniu temu partnerowała Fundacja Grupy PKP.

W miniony piątek, 23 listopada, poznaliśmy ludzi, firmy, media, instytucje i organizacje pozarządowe, które  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W uroczystościach wziął udział Jarosław Oniszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP.