PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Inwestycja stanowi drugi etap projektu zakupu nowoczesnego taboru. Przewoźnik wkrótce rozstrzygnie pierwsze postępowanie przetargowe na ten typ taboru. Od 2015 r. PKP Intercity będzie dysponowała 40 komfortowymi składami zespołowymi. Szacowana wartość kontraktu może wynieść około 2 mld zł.

Przedmiotem zamówienia są elektryczne zespoły trakcyjne, wraz z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego w okresie nie krótszym niż 15 lat. Składy kursować będą w relacjach Jelenia Góra - Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok/Lublin oraz Białystok/Lublin - Warszawa - Koluszki - Częstochowa - Katowice - Bielsko Biała. Dzięki inwestycji PKP Intercity zbuduje siatkę połączeń pomiędzy największymi aglomeracjami, która będzie obsługiwana komfortowymi i nowoczesnymi pociągami. Przewoźnik wymaga, aby pociągi były przystosowane do prędkości nie mniejszej niż 160 km/h i spełniały wymagania systemu sterowania ruchem ERTMS (z systemem ETCS).


Nowoczesne pociągi zostaną wyposażone w zintegrowany system klimatyzacji i ogrzewania, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, rozbudowany system informacji czy miejsca do przewozu rowerów. W toaletach pojawią się przewijaki dla niemowląt.


W specyfikacji warunków zamówienia, duży nacisk został położony na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Gniazda elektryczne będą montowane w łatwo dostępnych miejscach, dodatkowo pociągi będą wyposażone w system wzmacniania sygnału telefonii komórkowej i przystosowane do montażu urządzeń WiFi.

Wyłoniony w przetargu Wykonawca będzie musiał dostarczyć pociągi do końca października 2015 r.


PKP Intercity planuje sfinansowanie projektu ze środków własnych oraz ze środków unijnych pochodzących z funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Termin składania ofert w przetargu mija 30 września 2013 r.

 

***
Ogłoszony przetarg stanowi drugi etap projektu zakupu taboru, który będzie obsługiwać połączenia dalekobieżne PKP Intercity. 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych dołączy do 20 składów, które zgodnie z założeniem pierwszej części inwestycji,  kursować będą na trasach Warszawa - Bydgoszcz, Olsztyn - Kraków,  Gdynia - Katowice (przez Łódź) oraz Kraków - Szczecin (przez CMK, Łódź, Poznań).

Elektryczny zespół trakcyjny (EZT) – pojazd kolejowy o własnym napędzie elektrycznym, składający się z dwóch członów sterowniczych na obu końcach oraz ewentualnych członów pośrednich. Poszczególne człony nie mogą być rozłączane. Jednak zwykle możliwe jest łączenie całych pojazdów tego samego typu.