Prezes Zarządu PKP SA, Jakub Karnowski, mając na uwadze dobro pasażerów oraz dobre imię spółki PKP Intercity podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu Pawła Hordyńskiego ze stanowiska Członka Zarządu PKP Intercity.

Prezes Zarządu PKP SA, Jakub Karnowski, mając na uwadze dobro pasażerów oraz dobre imię spółki PKP Intercity podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu Pawła Hordyńskiego ze stanowiska Członka Zarządu PKP Intercity.
Stanowiska straciły również osoby bezpośrednio odpowiadające za wdrożenie sytemu sprzedaży biletów w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity.
Tym samym z dniem 17 listopada br. stanowiska stracili:

Paweł Hordyński, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych,
Piotr Butkiewicz, dyrektor wykonawczy ds. finansowych i wsparcia,
Michał Rudek, dyrektor biura informatyki.

„Awaria z ostatnich dni była bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o zmianach personalnych w Intercity – powiedział Prezes Zarządu PKP SA, Jakub Karnowski – Pragnę przeprosić pasażerów oraz zapewnić, że już podejmujemy wszelkie działania, aby przywrócić pełny dostęp do systemu sprzedaży. W Intercity całodobowo działa sztab kryzysowy, któremu przewodniczy szef Rady Nadzorczej PKP IC, Członek Zarządu PKP SA, Piotr Ciżkowicz” – dodał Karnowski.

Jednocześnie w ramach rekompensaty za niedogodności spowodowane błędami w systemie sprzedaży PKP Intercity w ostatnich dniach, podjęto decyzję o trzykrotnym zwiększeniu puli promocyjnych  biletów na pociągi EIC Premium w cenie 49 złotych na podróże do połowy stycznia 2015 r.