Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca kolejowego w Mrozach. Zakończenie prac budowalnych planowane jest na pierwszą połowę 2020 roku. Budynek odzyska dawną świetność, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowych udogodnień.

Na liniach kolejowych w całej Polsce trwa realizacja licznych inwestycji infrastrukturalnych. Modernizacji podlegają setki kilometrów linii kolejowych, wymieniane są urządzenia sterowania ruchem, a w wielu miejscach trwa budowa lub przebudowa przystanków i dworców kolejowych. Pomimo ogromu prowadzonych prac ruch pasażerski i towarowy na polskich torach odbywa się płynnie. Pozytywne efekty przynosi wzorowa współpraca spółek Grupy PKP zarządzających infrastrukturą i realizujących przewozy pasażerskie oraz towarowe.

Marszałek Cezary Przybylski, minister Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP SA. podsumowali prace samorządu województwa nowej kadencji.

Na przemyskim dworcu otwarto restaurację prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Pomieszczenia zostały zaadaptowane na miejsca pracy dla osób, które wracają do pełnej aktywności zawodowej. W otwarciu uczestniczył prezes Polskich Kolei Państwowych, Krzysztof Mamiński.