Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A., które odbyło się 24 lipca 2019 r., zdecydowało o wyborze trzech byłych członków zarządu spółki na kolejną kadencję. Prezesem zarządu PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk.

24 lipca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

23 lipca już po raz trzeci odbyła się akcja „Kolej na Ciebie – uratuj życie”. Przy 12 dworcach kolejowych stanęły krwiobusy. Fundacja Grupy PKP z kolejarzami, studentami i wolontariuszami mobilizowali mieszkańców i podróżnych do oddania krwi.

Już ponad 200 tysięcy podróżnych skorzystało z Wi-Fi w pociągach Pendolino. Dostępna od pół roku usługa cieszy się rosnącym zainteresowaniem pasażerów. W samym czerwcu użytkownicy pobierali średnio 621 GB danych dziennie. Podróżni korzystają z bezprzewodowego internetu średnio przez nieco ponad dwie godziny.