Sieć kolejowa w Polsce jest przejezdna. Zastępcza komunikacja autobusowa obowiązuje na odcinku Giżycko – Ełk. Po wykolejeniu cystern służby techniczne kończą prace przy naprawie toru. Jutro pociągi powinny pojechać bez komunikacji zastępczej.

Dziś w ruchu pasażerskim kursuje 4446 pociągów. O godz. 15.00 na sieci kolejowej powyżej 60 min. opóźnionych było 25 pociągów. Poranne utrudnienia związane z usterkami sieci trakcyjnej, taboru i wypadkiem na przejeździe spowodowały opóźnienia kilkudziesięciu pociągów od kilku do ponad 120 min.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów, wynikające głównie z niskich temperatur, m.in. od godz. 5.00 do 10.00 związane były z usterką sieci trakcyjnej na odcinku Tychy – Katowice Ligota oraz defektem taboru na wyjeździe ze stacji Katowice. Rano usterka pociągu w Piastowie ok. godz. 7.30 spowodowała zmiany w organizacji rozkładu na podmiejskiej trasie Pruszków – Warszawa. Usterki urządzeń sygnalizacji przejazdowej i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń wpłynęły na opóźnienie porannych pociągów Łódź – Warszawa. O godz. 11.00 zerwana sieć trakcyjna na jednotorowym odcinku Warka – Radom wymagała wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej za pociągi kursujące do godz. 15.30.
Nieostrożność kierowcy, który zignorował czerwone światło na przejeździe kolejowo drogowym na trasie Toruń – Jabłonowo Pomorskie doprowadziła do wypadku. Przerwa w ruchu trwała ponad 3 godziny, zorganizowano zastępczą komunikację autobusowa i udrożniono jeden tor po godz. 13.00.

Zarządca sieci utrzymuje bezpośredni kontakt z przewoźnikami. Całodobowo działa również Centrum Wsparcia Klienta, które zapewnia pasażerom wsparcie w sytuacjach ewentualnego opóźnienia pociągu - komunikację zastępczą, napoje i poczęstunek na dworcach oraz w pociągach.

Na dworcach na bieżąco wygłaszane są komunikaty. Podróżni oczekujący na opóźnione pociągi mogą liczyć na darmowe napoje lub poczęstunek. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni z takiego wsparcia skorzystało około 800 osób. Pomocą pasażerom służą również pracownicy InfoDworców, które zlokalizowane są w 10 największych obiektach. Obecnie ze względu na niskie temperatury czynnych całodobowo jest ponad 250 dworców kolejowych.

Pełna gotowość na sieci kolejowej, w dyspozycji pozostają 163 zespoły do usuwania usterek toru i awarii urządzeń automatyki kolejowej. Do naprawy sieci trakcyjnej zabezpieczono 66 pociągów sieciowych, które wyposażono w specjalne urządzenia do odladzania. PLK wykorzystuje również dodatkowe lokomotywy spalinowe do ściągania uszkodzonego taboru.

PKP Intercity w momencie wystąpienia utrudnień ogranicza ich skutki dla podróżnych. Tylko w ostatnich 3 dniach wydano w IC ponad 6000 bezpłatnych poczęstunków. Pasażerowie opóźnionych składów otrzymują również rekompensaty. 25% ceny biletu przy opóźnieniu od 60 min. lub 50% w przypadku opóźnień powyżej 119 min. Aby otrzymać rekompensatę należy zachować bilet z przejazdu.

W ostatnich dniach PKP Intercity zanotowało zwiększoną liczbę usterek lokomotyw spalinowych Gama. Zgodnie z kontraktem za sprawność lokomotyw odpowiada producent. Zobowiązał się do dostarczenia jeszcze dziś 4 sprawnych jednostek, a jutro 3 kolejnych. Umowa przewiduje także kary za brak dostępności sprawnego taboru. Spółka zamierza skorzystać z tej opcji.