Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Remigiusz Paszkiewicz złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Powody to wypełnienie misji oraz nowe plany zawodowe.

Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Remigiusz Paszkiewicz złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Powody to wypełnienie misji oraz nowe plany zawodowe.

- Remigiusz Paszkiewicz kierował PKP PLK w kluczowym dla kolei w Polsce momencie. Podczas jego kadencji spółka wprowadziła między innymi profesjonalne metody realizacji inwestycji, zgodne ze światowymi standardami. Dzięki temu udało się je przyspieszyć oraz wdrożyć z sukcesem jeden z kluczowych projektów, czyli Pendolino i historycznie najkrótsze czasy przejazdu. Ogromne znaczenie miały też działania na rzecz pełnego wykorzystania unijnych funduszy. Poziom refundacji środków UE rośnie w szybkim tempie. Dziękuję za olbrzymi wkład prezesa PLK w rozwój spółki - mówi Jakub Karnowski, prezes Grupy PKP.

Remigiusz Paszkiewicz złożył rezygnację w dniu dzisiejszym.  Funkcję prezesa PKP PLK pełnił od kwietnia 2012 roku.