Z inicjatywy PKP CARGO 5 i 6 października br. odbędzie się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO.

Z inicjatywy PKP CARGO 5 i 6 października br. odbędzie się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO. Będzie to prestiżowe, międzynarodowe spotkanie o tematyce logistycznej, na którym pojawią się najważniejsze postacie z branży TSL, przedstawiciele jej kluczowych partnerów biznesowych, świata polityki i nauki. Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO to odpowiedź na potrzebę debaty o sektorze, który ma istotny wpływ na miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA.

Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat biznesu TSL (transport-spedycja-logistyka) w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami.

Podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego. Program wydarzenia, w którym jak planują organizatorzy, udział weźmie około 1000 osób, zakłada dwa dni merytorycznych spotkań oraz wydarzenia towarzyszące.

Rozwój i kształt przemian europejskiego sektora logistyki, obejmującego klasyczne i nowe formy transportu, spedycji, usług dodanych i magazynowania, w dużym stopniu determinuje także miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Będziemy o tym mówić podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach – zapowiada Wojciech Kuśpik, organizator wydarzenia, prezes Grupy PTWP.

Logistyka wnosi znaczną wartość dodaną do unijnego PKB i tworzy wiele miejsc pracy. Jest też głównym czynnikiem, pozwalającym skutecznie i efektywnie funkcjonować innym sektorom produkcyjnym i usługowym. Tematyka Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO obejmie szeroko rozumianą logistykę, transportową mapę Europy, porty morskie, terminale logistyczne, magazyny, transport drogowy i intermodalny, cargo lotnicze oraz infrastrukturę kolejową.

Mapa logistyczna naszej części Europy zmienia się. Rosnące natężenie ruchu samochodowego, nacisk na ograniczanie kosztów zewnętrznych transportów to szansa dla kolei towarowych. Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej, nowym możliwościom w połączeniach z Azją i dobrej współpracy z europejskimi portami, kolej może dalej zyskiwać na znaczeniu. Ale nie tylko o kolei chcemy rozmawiać podczas EKL – unikalne położenie Polski oraz jej potencjał gospodarczy predestynuje nas do roli animatora ważnych debat i inicjatora zmian w europejskiej logistyce i transporcie. Mamy nadzieję, że ten Kongres stanie się ważną platformą komunikacyjną dla całej branży TSL w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Adam Purwin, prezes PKP CARGO S.A., inicjatora i partnera strategicznego Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO.

Pod względem efektywności europejska logistyka plasuje się na ogół w czołówce globalnej rywalizacji, w kilku tylko obszarach ustępując bardziej konkurencyjnej logistyce amerykańskiej i japońskiej. Spółki europejskie są pierwszymi trzema największymi armatorami kontenerowców na świecie, stanowiąc jednocześnie punkt odniesienia i nadając ton przemianom w branży. Podobnie jest w transporcie kolejowym, częściowo w lotniczym. Spośród dziesięciu największych megaoperatorów logistycznych, połowa pochodzi z Europy.

Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie rozwoju europejskiego rynku logistycznego. Inwestycje w infrastrukturę, procesy konsolidacji, poszukiwanie nowych form i kierunków rozwoju dla firm z branży TSL, innowacyjne produkty i nowinki technologiczne – to wszystko sprawia, że tematów na EKL na pewno nie zabraknie. Świadomość przemian na mapie logistycznej Europy była bezpośrednim bodźcem do zainicjowania Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach – dodaje prezes PKP CARGO S.A. Adam Purwin.

Warunki, jakie stawiane są nowoczesnej logistyce i firmom w niej działającym, ustawicznie się zmieniają, co poważnie zagraża dotychczasowej pozycji operatorów europejskich. Możliwości rozwoju i przewagi konkurencyjnej zapewniają innowacje w logistyce, lecz ustawicznie trzeba o nie walczyć. Debata o wyzwaniach stojących przed branżą logistyczną nie ominie trudnych tematów – mówi prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik. – Będziemy ją prowadzić w miejscu, które skupia coraz więcej firm z sektora. Katowice mają szanse stać się logistycznym hubem Europy Centralnej – podkreśla.

Stolica Górnego Śląska, położona na szlaku Północ-Południe/Bałtyk-Adriatyk, ma wysoko rozwiniętą infrastrukturę i jest bardzo dobrze skomunikowana. Rejon śląski wyróżnia sieć dróg krajowych i połączenia ze stolicami państw sąsiadujących. Katowice to jeden z najszybciej rozwijających się tego typu obszarów w Europie.

Eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy debatować będą w dniach 5-6 października 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

***
Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO (The ONECARGO European Logistics Congress) w Katowicach to największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących weźmie udział około tysiąca gości z Polski i z Europy.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.
Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO organizowany jest z inicjatywy Grupy PKP CARGO, zintegrowanego operatora logistycznego i drugiego największego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej. Grupa podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie, jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Zapraszamy na stronę www.kongreslogistyczny.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl
Więcej informacji o inicjatorze – Grupa PKP CARGO – www.pkp-cargo.pl