Polskie Koleje Państwowe S.A. informują, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: pkp.eb2b.com.pl

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       06.06.2017
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      06.06.2017 12:58
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  20.10.2020 09:21

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 
02-305 Warszawa

Adres skrytek na ePUAP:
/PKPSA_Centrala/SkrytkaESP
/PKPSA_Centrala/domyslna

KRS 0000019193 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy
REGON 000 126 801
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

Kontakt dla Pasażerów

Dla Państwa komfortu i sprawności obsługi prosimy o kierowanie wiadomości do spółki odpowiedzialnej za konkretny obszar działalności.
Infolinia PKP Intercity w sprawach związanych z przewozami pasażerskimi i zakupem biletów (w kasach, u konduktorów, przez stronę www.intercity.pl)
703 200 200

Infolinia dla abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych
Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy ”PKP Intercity” S.A. 
+48 22 391 97 57

Infolinia dla abonentów sieci zagranicznych i dla połączeń zagranicznych
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. 
Numery dostępne są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

-----------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia, dotyczące jakości usług świadczonych na dworcach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A., prosimy kierować za pośrednictwem formularza lub adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-----------------------------------------------------------------------------

Dla osób z ograniczoną mobilnością Istnieje możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w tematach związanych z infrastrukturą kolejową, peronami, komunikatami megafonowymi i informacją pasażerską za pośrednictwem formularza

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z innym przewoźnikiem kolejowym operującym w Polsce ich spis wraz z kontaktami znajdą Państwo tutaj

-----------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PKP S.A. nie prowadzi usług przewozowych - świadczeniem usług przewozów pasażerskich dalekobieżnych oraz zagranicznych zajmuje się spółka PKP Intercity. Wszelkich informacji dotyczących połączeń realizowanych przez PKP Intercity udziela Infolinia PKP Intercity.

Spółka Polskie Koleje Państwowe zajmuje się:

 • nadzorem właścicielskim nad spółkami Grupy PKP i koordynacją procesów związanych z ich rozwojem,
 • zarządzaniem nieruchomościami i zagospodarowywaniem kolejowych gruntów,
 • zarządzaniem dworcami kolejowymi i procesem ich modernizacji.


Kontakt do Biur PKP S.A.

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 11:27
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  04.06.2020 11:06

Przeprowadzone kontrole

 
Rok 2005.

Kontrola nr P/04/069, przeprowadzona w okresie od 26 października 2004 r. do 31 stycznia 2005 r. pt. "Gospodarka majątkiem przez PKP S.A. w latach 2001 - 2004"

Kontrola nr P/05/067 pt. "Funkcjonowanie transportu drogowego i kolejowego w latach 1990 - 2004".

Rok 2006.

Kontrola Nr P/06/062, przeprowadzona w okresie od 10 maja do 21 lipca 2006 r. pt. "Zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa na terenie kolejowym".

Rok 2007.

Kontrola Nr P/07/070 pt., przeprowadzona w okresie od 18 grudnia 2006 r. do 21 marca 2007 r. pt. "Stan techniczny i przygotowanie kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów".

Kontrola nr S/07/005 pt. "Gospodarowanie przez PKP S.A. gruntami w okolicy Dworca Wileńskiego w Warszawie w latach 1997 - 2007".

Rok 2008.

Kontrola dotycząca realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu NIK nr LWA-41134-1-2007 z dnia 31 października 2007 r., po przeprowadzeniu kontroli nt. "Gospodarowanie przez PKP S.A. gruntami w okolicy Dworca Wileńskiego w Warszawie".

Kontrola Nr P/08/067, przeprowadzona w okresie od 15 września do 4 grudnia 2008 r. pt. "Działalność PKP CARGO S.A. na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do czasu zakończenia kontroli".

Rok 2009.

Kontrola Nr P/09/059, przeprowadzona w okresie od 18 maja do 31 sierpnia 2009 r. pt. "Gospodarka finansowa spółki".

Rok 2010.

Kontrola przeprowadzona w okresie od 1 października do 25 października 2010r. pt. "Wykorzystanie nieruchomości kolejowych na cele komercyjne, niezwiązane z ruchem kolejowym".

Kontrola przeprowadzona 20 listopada 2010r. pt. "Przygotowanie Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej".

Rok 2011.

Kontrola przeprowadzona w okresie od 13 września do 27 września pt. "Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w celu podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych w gminach województwa mazowieckiego".

Kontrola przeprowadzona w okresie od 24 listopada do 29 listopada pt. "Przygotowanie Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej".

Rok 2012.

Kontrola przeprowadzona 9 maja 2012 r. pt. "Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego".

Rok 2013

Kontrola przeprowadzona 20 września 2013r. pt. "Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP – w tym m.in. wyposażenia spółek Grupy PKP w składniki mienia, przygotowanie ich do prywatyzacji, zabezpieczenie spłaty zadłużenia PKP S.A."

Wnioski i protokoły pokontrolne znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/

Rok 2014

21.01.2014, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP); „Prawna ochrona stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w dziale windykacji”.

17.03.2014, Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi; „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach ŁKA”.

29.07.2014, ZUS; „Wydział Kontroli Płatników”.

19.08.2014, PIP; „Prawna ochrona pracy oraz wybrane zagadnienia z zakresu BHP”.

10.09.2014, Archiwum Akt Nowych; „Postępowanie z dokumentacją Archiwum Zakładowego”.

24.09.2014, Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych MIiR; „Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych”.

29.10.2014, PIP; „Prawna ochrona pracy-roszczenia płacowe ze stosunku pracy”.

13.11.2013, MIiR; „Przebudowa dworca w kontekście wymagań TSI”.

4.12.2014, CUPT; „Budowa dworca kolejowego Kraków Główny POiS”.

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 10:29
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  18.03.2015 11:28