Wykaz spółek z udziałem PKP S.A
Lp.FirmaSiedzibaUdział PKP S.A. 
w kapitale zakładowym 
w %
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 35,24%
2. PKP CARGO S.A. Warszawa 33,01%
3. PKP Intercity S.A Warszawa 100,00%
4. PKP Informatyka Sp. z o.o. Warszawa 100,00%
5. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość 100,00%
6. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Gdynia 67,87%
7. CS Natura TOUR Sp. z o. o. Gdańsk 100,00%
8. Xcity Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa Warszawa komandytariusz
9. Xcity Investment Sp. z o.o. Warszawa 99,998%
10. PKP TELKOL Sp. z o.o. Warszawa 100,00%
11. Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. Warszawa 100,00%
12. SPV Katowice 1 Sp. z o.o. Warszawa 99,00%
13. SPV Warszawa Zachodnia Sp. z o.o. Warszawa 99,9999%
14. SPV Projekty Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa 99,9997%
15. Zakład Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o.o. umorzenie postępowania upadłościowego Warszawa 100,00%
16. N-P SPV 1 Sp. z o.o. Warszawa 50,00%
17. Cakolmar Sp. z o. o. w likwidacji Warszawa 40,00%
18.. Unikol Sp. z o.o. Kościerzyna 34,00%
19.. Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji Kraków 33,33%
20. City West S.A. Warszawa 19,67%
21. Tasko Sp z o.o. w likwidacji Poznań 12,99%
22. Polkombi S.A. Warszawa 8,52%
23. Huta ŁAZISKA S.A. w upadłości   1,91%
24. LEN S.A.w likwidacji Kamienna Góra 0,75%
25. Huta Ostrowiec S.A. w upadłości Ostrowiec Śwętok 0,66%
26. Tłocznia Metali "PRESSTA" S.A. w upadłości Bolechowo 0,64%
27. Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. Witoszyce 0,45%
28. Zakłady Tworzyw Sztucznych PRONIT S.A.w upadłości Pionki 0,29%
29. Huta BATORY S.A. w upadłości Chorzów 0,06%
30. Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości Lublin 0,023%
31. DEZAMET S.A. Nowa Dęba 0,04%
32. Invest STAR S.A. Starachowice 0,02%
33. Stocznia GDYNIA S.A. Gdynia 0,003%

Stan na dzień 8 listopada 2018 roku.

Lp.FirmaSiedzibaUdział PKP S.A. 
w kapitale zakładowym 
w %
Akcje/udziały 
przewłaszczone/
użytkowane 
w %
Udział PKP S.A. 
w kapitale zakładowym 
w % jako 
udziałowca i użytkownika 
akcji/udziałów
1. PKP CARGO S.A. Warszawa 33,01%   33,01%
2. PKP Intercity S.A Warszawa 100,00%   100,00%
3. PKP Informatyka Sp. z o.o. Warszawa 100,00%   100,00%
4. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość 100,00%   100,00%
5. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Gdynia 67,87%   68,70%
6. CS Natura TOUR Sp. z o. o. Gdańsk 100,00%   100,00%
7. PKP TELKOL Sp. z o.o. Warszawa 100,00%   100,00%
8. Xcity Investment Sp. z o.o. Warszawa 99,998%   99,998%

Wykaz spółek Grupy PKP wg stanu na dzień 8 listopada 2018 roku.

Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

  • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

  • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
  • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
  • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP S.A.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz zarządu.

Wykaz spółek z udziałem PKP S.A.

Stan na dzień 31 stycznia 2020 roku.

Pliki do pobrania
TematDataFormatRozmiar plikuPlik do pobrania
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP 2018-01-10 PDF 4.6 MB Pobierz plik
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej o kształtowanie wynagrodzeń 2018-01-10 DOCX 0.14 MB Pobierz plik
Oświadczenie kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej 2018-01-10 DOC 0.88 MB Pobierz plik
Kwestionariusz osobowy kandydata_członka Zarządu lub Rady Nadzorczej 2018-01-10 DOC 0.94 MB Pobierz plik
Załącznik do kwestionariusza osobowego 2018-01-10 DOC 0.62 MB Pobierz plik
Wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych za  2018 rok 2018-01-10 PDF 12.33 MB Pobierz plik