Społeczna odpowiedzialność biznesu w PKP S.A.


PKP S.A.  charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania majątkiem kolejowym. Spółka realizuje cele biznesowe z uwzględnieniem istotnych aspektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. PKP S.A. zarządza istotną częścią infrastruktury dworcowej i różnymi nieruchomościami w całej Polsce (2100 dworców, ok. 18 tys. mieszkań oraz 100 tys. działek), przez co ma znaczący wpływ na różne grupy interesariuszy.

Dla PKP S.A., jako właściciela nieruchomości kolejowych, najważniejsze jest efektywne wykorzystanie potencjału posiadanego majątku oraz wzmacnianie kompetencji pracowników PKP w celu budowania wartości firmy i podnoszenia jakości oferowanych usług. Dążymy do tego, aby dla każdego klienta, współpraca z PKP S.A.  związana z nabyciem, zarządzaniem, czy zbyciem nieruchomości kojarzyła się z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, odpowiedzialnością, jakością, rzetelnością.

 


Kluczowe obszary

Dworzec dla Ciebie 
Dworzec dla społeczeństwa 
Nieruchomości
efektywnie zarządzane 
Ludzie dla rozwoju 
Dziedzictwo kolejowe 
Zaangażowanie na rzecz
zmiany społecznej 
członkostwa i wyróżnienia