Zabytkowe mapy oraz fotografie poświęcone kolei można oglądać w warszawskim Muzeum Kolejnictwa. Partnerem strategicznym wystaw jest Fundacja Grupy PKP.

Wystawa „Mapy kolejowe” prezentuje 30 najciekawszych map ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Najstarszym i zarazem najcenniejszym eksponatem jest pochodząca z 1863 r. kolejowa mapa Polski, która zostanie pokazana publicznie po raz pierwszy.

Zamierzeniem organizatorów wystawy jest udokumentowanie historycznego rozwoju sieci kolejowej w Europie od I poł. XIX wieku do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów polskich oraz wkładu Polaków w budowę europejskich sieci kolejowych. Mapy opowiadają zarówno historię rozwoju kolei, jak i dzieje poszczególnych państw oraz zachodzących w nich przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

- Niezwykle ciekawym faktem odzwierciedlonym w mapach jest wyraźnie rozdzielenie systemów linii kolejowych na terenie Polski pomiędzy trzech zaborców w XIX wieku, a następnie scalenie ich w dwudziestoleciu międzywojennym. Na podstawie map można prześledzić jakie zmiany dokonywały się w połączeniach kolejowych, jakie nowe dworce powstawały, gdzie i kiedy docierały nowe linie - mówi Cezary Karpiński, p.o. Dyrektora Muzeum Kolejnictwa.
Wystawa organizowana jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, przy udziale Fundacji Grupy PKP.

Fundacja jest również inicjatorem prezentacji wybranych fotografii tegorocznej Wikiekspedycji kolejowej. Latem 2014 r. grupa miłośników kolei związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska wzięła udział w trwającej 20 dni podróży po Polsce. Celem wyprawy było zrealizowanie dokumentacji zdjęciowej, wykonanie opisów dworców i obiektów kolejowych oraz środków transportu kolejowego. Tegoroczna Wikiekspedycja objęła Śląsk, Małopolskę, Mazowsze, Wielkopolskę i Pomorze. Na wystawie w warszawskim Muzeum Kolejnictwa prezentowane są fotografie dwóch autorów, młodych miłośników kolei - Michała Klincewicza (Wikipedysta „Travelarz”) i Dawida Licheniaka (Wikipedysta „Lichen99”).

Wernisaż wystaw zaplanowano na 20 listopada br. o godz. 18.00. Ekspozycje w Muzeum Kolejnictwa (Warszawa, ul. Towarowa 1) będzie można zwiedzać do 31 stycznia 2015 r.