Spośród kilkunastu szkół, kształcących na kierunkach związanych z transportem kolejowym, które zgłosiły swoje projekty do programu grantowego, Zarząd Fundacji Grupy PKP nagrodził najbardziej interesujące.

W programie „Z kolei szkoła”, realizowanym pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, szkoły ponadgimnazjalne mogły zdobyć środki na zakup nowoczesnego sprzętu wspierającego edukację zawodową.  Ponadto była możliwość wyróżnienia uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce. Maksymalna wysokość grantu na zgłoszoną inicjatywę wynosi 5 tys. zł.

- Mamy świadomość, że nowoczesna edukacja w zawodach kolejowych to dziś duże wyzwanie. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – Wymaga nie tylko kompetencji merytorycznych i rozległej wiedzy, ale także możliwości korzystania przez uczniów z nowoczesnych technologii. Mówimy tu zarówno o specjalizacjach z zakresu automatyki sterowania ruchem, elektroenergetyki transportu szynowego, prowadzenia ruchu pociągów, jak również techniki dróg i mostów kolejowych. Dlatego też zależało nam na zapewnieniu placówkom sprzętu i systemów, które efektywnie podniosą poziom praktycznej znajomości urządzeń, wykorzystywanych w kolejnictwie.

Przy ocenie wniosków Fundacja brała pod uwagę również współpracę szkół z przedsiębiorstwami kolejowymi, możliwość wykorzystania sprzętu w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz w realizacji działań ponadprogramowych. Granty otrzyma 6 placówek, jeden z nich trafi do ucznia z gliwickiego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, który uzyskuje wysokie wyniki w nauce, w tym w szczególności z przedmiotów zawodowych.