W pierwszej edycji programu Fundacji Grupy PKP „KOLEJ NA INNOWACJE” granty otrzymają dwa koła naukowe za projekty związane ze sterowaniem ruchem kolejowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zarządzaniem eksploatacją systemów kolejowych.


- Oferta grantowa Fundacji jest nowością wśród istniejących propozycji i systemów wspierania innowacyjności w technice i przemyśle. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – Ogłaszając program „KOLEJ NA INNOWACJE” daliśmy ambitnym studentom możliwość do zaprezentowania nowatorskich projektów i badań naukowych, których efekty mogą zostać wykorzystane w kolejnictwie. Zależy nam na upowszechnianiu i promowaniu inicjatyw z zakresu transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, realizowanych na polskich uczelniach technicznych.
Komisja Grantowa, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Grupy PKP i Fundacji, Instytutu Kolejnictwa, polskiego przedstawicielstwa UNGC oraz Komitetu Transportu PAN, dokonała oceny sześciu zgłoszonych do Fundacji projektów. Przyznane oceny dotyczyły zarówno innowacyjności i oryginalności projektu, jak i możliwości wykorzystania opracowanego rozwiązania w kolejnictwie. Granty przyznano kołom naukowym działającym przy Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu.
Koło Naukowe Transportowców przy Wydziale Transportu i Elektrotechniki otrzymuje grant za system transmisji danych w kolejowych systemach sterowania ruchem, korzystający z otwartych sieci bezprzewodowych LTE. Projekt dotyczy zarówno opracowania skutecznej metody przekazu danych pomiędzy urządzeniami stacjonarnymi, jak i oceny rozwiązania w odniesieniu do polskich i europejskich norm technicznych.
Komisja Grantowa pozytywnie zaopiniowała również projekt badawczy Koła Naukowego Robotyki i Sztucznej Inteligencji, dotyczący centralnego zarządzania eksploatacją systemów kolejowych. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie informacji o funkcjonowaniu systemu sterowania ruchem kolejowym i umożliwi właściwe określenie kosztów eksploatacji.
Kolejna edycja programu grantowego „KOLEJ NA INNOWACJE” zostanie uruchomiona w II połowie br. Fundacja Grupy PKP wspiera również funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kierunki związane z kolejnictwem – granty w programie „Z KOLEI SZKOŁA” otrzymało w listopadzie 2014 sześć inicjatyw edukacyjnych, przyznano także nagrodę indywidualną dla wyróżniającego się ucznia.