W środę 4 lutego Fundacja Grupy PKP przekazała symboliczny „bilet dobroczynności” dla Stowarzyszenia Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny. Swój udział we wsparciu dzieci mają pracownicy PKP S.A., którzy wypełnili ankietę w ramach Badania Zaangażowania.

Przez cały grudzień w PKP S.A. prowadzone było Badanie Zaangażowania, zorganizowane przez Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Celem badania było sprawdzenie, na ile PKP S.A. tworzy angażujące środowisko pracy - na wszystkich poziomach działalności. Dla wzmocnienia przekazu i zdobycia większego poparcia dla tego projektu, Fundacja Grupy PKP zaproponowała realizację celu społecznego, finansowanego ze środków Fundacji w wysokości uzależnionej od liczby wypełnionych ankiet badawczych. W efekcie ponad 1.100 pracowników Spółki zwróciło ankiety o łącznej wartości 5.725 zł. Darowizna zostanie wykorzystana na zakup karuzeli i nowoczesnego zjazdu linowego na placu zabaw.- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu i wyniku akcji. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – Przystępując do współpracy z PKP, Zarząd Fundacji postanowił, że beneficjentem darowizny będzie działające w Siedlcach Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny, założone i funkcjonujące dzięki zaangażowaniu środowiska kolejarskiego. Znając potrzeby placówki, zdecydowaliśmy się na zwiększenie puli środków do kwoty 10.000 zł. Dzięki temu dzieci otrzymają nowe wyposażenie placu zabaw.

Jak podkreśla Eugeniusz Borysiak, Prezes Stowarzyszenia Domu Dziecka, przekazanie daru od PKP ma szczególne znaczenie. Organizacja powstała w latach 70-tych. Inicjatorem jej powołania był Henryk Wiechetek – kolejarz, naczelnik tamtejszej lokomotywowni. Obecnie Stowarzyszenie Domu Dziecka prowadzi punkt przedszkolny oraz placówkę wsparcia dla matek z dziećmi, a także pomaga najmłodszym mieszkańcom Siedlec. Ponadto założyło izbę pamięci, poświęconą m.in. Dzieciom Zamojszczyzny.

Fundacja Grupy PKP została ustanowiona przez PKP S.A. Rolą Fundacji jest wspieranie Spółek Grupy PKP w realizacji ich działalności dobroczynnej. Misją Fundacji jest podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej oraz wspieranie środowisk związanych z koleją. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie długofalowych programów i działań z zakresu edukacji i kultury oraz prowadzenie projektów pro-rozwojowych, których celem jest budowanie modelu „przyjazna kolej”.