W dniach 11 i 12 marca w Warszawie odbywała się Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty. Ponad 200 przedstawicieli administracji i edukacji dyskutowało o przyszłości i jakości systemu nauczania w Polsce. Fundacja Grupy PKP zachęcała do korzystania z oferty programów grantowych dla szkół ponadgimnazjalnych i akademickich kół naukowych.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji była „Szkoła Kreatywna, Otwarta, Bezpieczna, Efektywna”. Dyskusje dotyczyły istotnych kwestii, z jakimi na co dzień stykają się  samorządowcy odpowiedzialni w  swoich gminach i powiatach za edukację, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Mówiono o tym jak sprostać  coraz większym wymaganiom ze strony lokalnego środowiska, jak zapewniać coraz wyższą jakość kształcenia i wychowania, jak budować efektywne relacje z rodzicami i uczniami, którzy są  najważniejszymi klientami szkoły i od obecności których zależy byt placówek i zatrudnionych w nich pedagogów. Utrudnieniem w realizacji powyższych zadań są często ograniczania wydatków samorządów na oświatę i niewystarczające środki finansowe z budżetu państwa.

Jako metody skutecznego usprawnienia pracy szkół wskazywano m.in. innowacje technologiczne oraz innowacyjne sposoby zarządzania edukacją. Wskazywano na konieczność szerokiej współpracy samorządu, biznesu oraz oświaty – szczególnie w kontekście szkolnictwa technicznego. Tym zagadnieniom poświęcony był panel Reforma szkolnictwa zawodowego wymóg rzeczywistości czy kreowanie przyszłości?” z udziałem m.in. Doroty Igielskiej - Radcy Ministra MEN oraz Pawła Wojciechowskiego – Prezesa Fundacji Grupy PKP.

Zauważyliśmy lukę pokoleniową w kolejnictwie. – mówi Paweł Wojciechowski - W najbliższych latach spółki kolejowe w Polsce odczują niedobór wyspecjalizowanych pracowników, który może mieć wpływ na ciągłość operacyjną oraz bezpieczeństwo przewozów. Tymczasem system edukacji w Polsce jest wciąż niedostosowany do wymagań pracodawców z branży kolejowej. Największym problemem jest likwidacja szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym. Z powodu braku dostępu młodych ludzi do szkół kolejowych, obowiązek kształcenia lub dokształcania nowych specjalistów obciąża pracodawców. Naszym zdaniem celem działań podejmowanych przez administrację, oświatę i biznes powinno być unowocześnianie systemu edukacji zawodowej i zwiększanie jej dostępności, jak również wzmacnianie aspiracji uczniów do inwestowania we własny rozwój. A szkoły, które prowadzą kierunki związane z kolejnictwem powinny odważniej korzystać z możliwości współpracy z przedsiębiorstwami z branży oraz oferty programów stypendialnych i grantowych.

Fundacja Grupy PKP prowadzi dwa programy grantowe: Z KOLEI SZKOŁA oraz KOLEJ NA INNOWACJE. W pierwszym przypadku szkoły stopnia ponadgimnazjalnego mają możliwość pozyskania środków na zakup nowoczesnego sprzętu, wspierającego edukację zawodową, a najbardziej zdolni uczniowie mogą otrzymać finansowe wyróżnienia. Drugi program skierowany jest do kół naukowych, działających przy wydziałach związanych z dyscypliną transportu i komunikacji na polskich wyższych uczelniach technicznych. Kolejne edycje naboru wniosków do grantów zostaną ogłoszone w II połowie 2015.

Organizatorem konferencji było wydawnictwo Municipium, wydawca dwutygodnika „Wspólnota”