Fundacja Grupy PKP została wskazana jako jedna z czterech zgłoszonych przez PKP S.A. „dobrych praktyk” w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” wydanym przez FOB.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to wydawana od 2002 roku cykliczna publikacja FOB, która prezentuje najlepsze działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility).

Prezentowane w Raporcie praktyki pogrupowane są w 7 obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W kategorii ład organizacyjny wyróżniono dwie praktyki PKP S.A.: strategię CSR na lata 2013 -2015, której priorytetami są: efektywne wykorzystanie potencjału posiadanych nieruchomości i wzmacnianie potencjału pracowników PKP w celu budowania wartości firmy i podnoszenia jakości oferowanych usług oraz Fundację Grupy PKP.

– Wskazanie Fundacji w raporcie FOB jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. – stwierdza Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – Szczególnie, że jesteśmy organizacją podejmującą działania przede wszystkim w obszarze kolejowym, a więc dość wyspecjalizowaną. Otrzymane wyróżnienie tym bardziej zachęca do rozwijania programów w zakresie edukacji, bezpieczeństwa i kultury, których celem jest budowanie modelu „przyjaznej kolei”.

W kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej przedstawiono w Raporcie projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu”. PKP S.A. od kilku lat współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu działań mających na celu zmniejszanie i łagodzenie problemu bezdomności.

Natomiast w kategorii uczciwe praktyki operacyjne wyróżniony został Kodeks Etyki, który zawiera zasady i wartości, wyznaczające standardy postępowania pracowników Spółek Grupy PKP. Praktyka należy do najważniejszych inicjatyw realizowanych na poziomie całej Grupy PKP służących poprawie jakości funkcjonowania organizacji i wzmacniania wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” został ogłoszony 31 marca w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i 15-lecia organizacji. Z pełną wersją raportu można zapoznać się pod adresem www.odpowiedzialnybiznes.pl