3 lata temu PKP S.A. oraz inne spółki z Grupy PKP rozpoczęły zmiany, których celem było przekształcenie nieefektywnego i przez większość Polaków negatywnie postrzeganego przedsiębiorstwa w firmę nowoczesną i skoncentrowaną na klientach. Radykalnie zmieniono podejście do zarządzania, czego głównym przejawem było postawienie w centrum uwagi pasażera. Podróżni już dostrzegają i doceniają zmiany, jakie zaszły w Grupie PKP. Nie byłyby one jednak możliwe bez zarządzania opartego na standardach zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z najważniejszych kroków było wprowadzenie Kodeksu Etyki, dzięki któremu wszyscy pracownicy Grupy – a jest ich ponad 80 tysięcy – otrzymali wytyczne dotyczące pożądanych zachowań i wspólnych wartości. Powołano Rzecznika Etyki Grupy PKP oraz rzeczników w poszczególnych spółkach, a pracowników objęto szkoleniami.
PKP S.A. w 2013 roku wprowadziła strategię CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), która wskazuje priorytety działań w obszarach: budowania relacji w środowisku pracy, współpracy z otoczeniem zewnętrznym (dostawcami, partnerami, instytucjami nadzoru oraz administracją), uwzględniania aspektów proekologicznych w działalności biznesowej spółki oraz prowadzenia inicjatyw społecznych. Elementem strategii było powołanie Fundacji Grupy PKP. Realizuje ona działania na rzecz propagowania bezpiecznych zachowań, edukacji kolejowej, krzewienia kultury i sztuki - szczególnie w zakresie związanym z tradycją i historią kolejnictwa. Fundacja uczestniczy ponadto w programach dotyczących ograniczania zjawiska bezdomności na dworcach.
„Bardzo nas cieszy wyróżnienie przyznane przez tygodnik Polityka. To potwierdzenie, że PKP S.A., jak każda nowoczesna organizacja dostrzega, iż jej działalność wywiera wpływ na różne grupy interesariuszy. Są nimi pracownicy, kontrahenci, klienci, społeczności lokalne. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do biznesu, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, transparentnych procedur i podnoszeniu standardów, wzmacniamy wizerunek i wartość Grupy PKP.” – mówi Paweł Wojciechowski – Prezes Fundacji Grupy PKP.
Biały Listek tygodnika „Polityka” to nie pierwsze wyróżnienie dla PKP S.A. za działania w zakresie CSR. Przyjęta przez Spółkę strategia  CSR na lata 2013 – 14 została doceniona na łamach raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”.  Wyróżniono także Fundację Grupy PKP. W lutym 2015 PKP S.A. została laureatem konkursu „Etyczna Firma”, organizowanego przez Puls Biznesu.