PKP S.A. uczestniczy w działaniach na rzecz zmniejszania skali bezdomności. W czwartek, 2 lipca br., odbyło się spotkanie przedstawicieli kolejowej spółki oraz organizacji pozarządowych, pomagających osobom bezdomnym w powrocie do społeczeństwa. Środki na ten cel przyznało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2011 roku PKP S.A. jest partnerem programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego organizacje pozarządowe (NGO) otrzymują dotacje na pomoc osobom bezdomnym. W tegorocznej edycji przyznano  rekordową kwotę ponad 1 mln zł na działania na dworcach kolejowych. PKP S.A. aktywnie wspiera inicjatywy podejmowane przez organizacje specjalizujące się w pracy z osobami dotkniętymi problemem bezdomności. Wynikiem dotychczas prowadzonych działań jest wypracowanie standardów pomocy wobec takich osób, a także nawiązanie współpracy pomiędzy PKP S.A. a podmiotami ustawowo powołanymi do działań w obszarze bezdomności, w tym: ośrodkami pomocy społecznej, policją, strażą miejską.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z Warszawy, Caritas z Kielc, Stowarzyszenia Horyzont ze Słupska oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z Koszalina. Ze strony kierownictwa PKP S.A. w spotkaniu uczestniczyli Grzegorz Tomaszewski - Dyrektor Zarządzający ds. Nieruchomości, Krzysztof Gacek - Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP,  Jacek Nowak - Dyrektor Departamentu Eksploatacji Nieruchomości, Marian Ślimak Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Obronności. W warsztacie wzięli również udział pracownicy oddziałów regionalnych PKP S.A. oraz przedstawiciele Fundacji Grupy PKP, która wspiera realizację programu .

– Organizacje pozarządowe to jedna z grup, z którą zamierzamy współpracować w zakresie zmniejszania problemu bezdomności. Celem naszego ostatniego spotkania była wymiana doświadczeń, a także określenie zasad wspólnych działań przy przyszłych projektach – podkreśla Grzegorz Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający ds. Nieruchomości. – Chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania w tym zakresie. – dodaje.

Warsztatowy charakter spotkania był doskonałą platformą do wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Reprezentanci organizacji podsumowali działania prowadzone w okresie jesienno-zimowym, zaprezentowali także plany na rok bieżący. Organizacje podkreślały potrzebę zapewnienia ciągłości pomocy społecznej, która obecnie funkcjonuje na zasadzie „od dotacji do dotacji”. Jako szczególnie cenne uznano spotkania konsultacyjne, które pozwalają lepiej zrozumieć uwarunkowania wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie i wspólnie szukać najbardziej skutecznych rozwiązań.

Jak wynika z danych przedstawionych w trakcie spotkania, liczba interwencji w stosunku do osób bezdomnych uległa znacznemu zmniejszeniu w okresie od 2013 do 2015 roku. Jest to zarówno rezultat modernizacji dworców – nowe, dobrze oświetlone hale dworcowe służą bezpieczeństwu i komfortowi podróżujących - jak i zaangażowania przez PKP S.A. agencji ochrony Pracownicy ochrony zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy osobom przebywającym na dworcach i współpracują z pracownikami społecznymi - tzw. streetworkerami.

W zakresie ograniczania zjawiska bezdomności PKP S.A. realizuje swój autorski pomysł, który zyskał uznanie zarówno Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i międzynarodowych organizacji zajmujących się tym zagadnieniem. – twierdzi  Krzysztof Gacek, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP – Z jednej strony opiera się on na wprowadzeniu wewnętrznych regulacji i odpowiednim przygotowaniu służb ochrony. Z drugiej – dzięki współpracy z MPiPS - otwieramy możliwość korzystania ze środków publicznych organizacjom, które mają doświadczenie i odpowiednie przygotowanie do pomocy osobom bezdomnym. Dzięki temu osiągamy synergię: organizacje realizują swoje społeczne cele, menedżerowie dworców zyskują profesjonalne wsparcie, a dworce stają się przestrzenią przyjazną dla podróżnych.