PKP S.A. wspólnie z Fundacją Grupy PKP uruchamiają program stypendialny dla dzieci pracowników PKP S.A. i Spółek Grupy PKP. Jest to wyjątkowa inicjatywa w skali kraju, w której fundusz jest  ustanawiany by zapewnić najlepszym uczniom możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań oraz wspierać ich w budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej.

Celem programu jest wspieranie młodych ludzi wykazujących wyjątkowe uzdolnienia oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobowego stypendystów w trakcie studiów licencjackich na jednej z wiodących uczelni w Wielkiej Brytanii lub USA o ustalonej wysokiej renomie.

Kandydaci do stypendium muszą najpierw otrzymać potwierdzenie przyjęcia na jedną z 22 wybranych uczelni w Wielkiej Brytanii lub USA. Stypendium będzie mogło być  przeznaczone na dofinansowanie studiów w postaci pełnej lub częściowej opłaty czesnego określonego przez wybraną uczelnię lub też pokrycia kosztów mieszkania stypendysty.

Program stypendialny Fundacji ma zapewnić uzdolnionej młodzieży z rodzin pracowników Spółek Grupy PKP dostęp do edukacji na najwyższym światowym poziomie. - mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP - Chcemy w ten sposób zmieniać jakość życia społecznego w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości świetnie przygotowani absolwenci zasilą kadry w biznesie, czy instytucjach publicznych. Celujemy wysoko, nasz program przeznaczony jest dla osób z ponadprzeciętnymi aspiracjami. Na liście preferowanych uczelni są m.in: MIT, University of Cambridge, Harvard University, University of Oxford, Princeton University, University of California, Berkeley, NYU, czy Yale.

Rekrutacja Kandydatów do I edycji programu stypendialnego rozpocznie się w kwietniu 2016. Szczegóły rekrutacji będą już wkrótce dostępne w Regulaminie programu stypendialnego.