Zwycięzcą konkursu Startup Round na innowacyjne rozwiązania poprawiające komfort, dostępność i bezpieczeństwo dworców kolejowych została firma MIGAM "RKPK" SP. Z O.O. S.K.A. Laureaci opracowali rozwiązanie z zakresu połączeń wideo z tłumaczami języka migowego za pomocą przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. Ułatwi ono komunikację pracowników PKP z niesłyszącym pasażerem.

Zorganizowany wspólnie z Fundacją Grupy PKP oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości i Business Link, konkurs to przykład na to, że PKP S.A. nie tylko wprowadza światowe standardy w zakresie obsługi pasażerów, ale również szuka nowatorskich rozwiązań, z których w przyszłości mogą skorzystać inne spółki kolejowe – podkreśla Piotr Ciżkowicz, Członek Zarządu PKP S.A.

Spółki Grupy PKP realizują największy w historii kolei program modernizacyjny. Jego nieodłącznym elementem jest innowacja. Celem zorganizowanego przez PKP S.A., Fundację Grupy PKP oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) i Business Link konkursu Startup Round jest znalezienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu przyczynią się do poprawy komfortu podróżnych. Głównym tematem były propozycje poprawiające dostępność i bezpieczeństwo dworców, szczególnie w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

- Skierowany do młodych przedsiębiorców konkurs był doskonałą okazją do wysłuchania i wprowadzenia w życie nowych pomysłów dotyczących dostosowania przestrzeni dworcowej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zgłoszone do konkursu rozwiązania potwierdzają, że młodzi przedsiębiorcy mają ogromny potencjał. Ze zwycięskim zespołem chcemy podjąć współpracę, której celem jest wdrożenie proponowanego projektu na wybranych dworcach PKP S.A. – wyjaśnia Jarosław Bator, Członek Zarządu PKP S.A.

Autorzy najlepszego projektu będą mogli wyjechać na program akceleracyjny do Londynu. Cieszy mnie, że współpraca świata startupowego z korporacjami, przy wspólnych projektach, nabiera intensywności - dodaje Dariusz Żuk, CEO&FOUNDER Business Link Poland. 

Konkurs Startup Round na innowacje dla PKP S.A. został ogłoszony 26 września 2015 r. Do 11 października 2015 r. za pośrednictwem strony www.pkpsa.pl/innowacje przyjmowane były zgłoszenia. Spośród nadesłanych projektów komisja wybrała 5 najlepszych. Podczas odbywającego się na dworcu Wrocław Główny Business Mixera, jury, w skład którego weszli m.in. Piotr Ciżkowicz i Jarosław Bator - Członkowie Zarządu PKP S.A., Paweł Wojciechowski – Prezes Fundacji Grupy PKP oraz Dariusz Żuk CEO&FOUNDER Business Link Poland - wybrało zwycięski projekt. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci wyjazdu na program akceleracyjny do Londynu, gdzie weźmie udział w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Laureaci będą mieli również możliwość wprowadzenia proponowanego przez siebie rozwiązanie na wybranych dworcach PKP S.A. w całej Polsce.