Rybnickie Muzeum wydało książkę poświęconą historii polskiego kolejnictwa. Badacze z całej Polski przedstawili w niej sukcesy i problemy kolei w latach 1918-1989. Publikacja została dofinansowana przez Fundację Grupy PKP.

Fundacja Grupy PKP realizuje swoją misję budowania modelu „przyjaznej kolej” na różnych płaszczyznach. Jest to zarówno edukacja kolejowa i wspieranie zdolnej młodzieży z rodzin kolejarskich w budowaniu przyszłej ścieżki zawodowej, działalność w zakresie zwiększania bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, jak i działania przybliżające historie i tradycję kolejnictwa w Polsce.

W bieżącym roku mieliśmy okazję wesprzeć kilka cennych inicjatyw, związanych z promowaniem historii kolejnictwa. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – ­ Przede wszystkim wspólnie z wydawnictwem Pascal przygotowaliśmy przewodnik „Kolej na Polskę”, prezentujący najpiękniejsze trasy i obiekty kolejowe w Polsce. Ważnym wydarzeniem było 170-lecie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Fundacja wsparła z tej okazji konferencję programową, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Ponadto w imieniu Grupy PKP dofinansowaliśmy budowę pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego, budowniczego magistrali węglowej Śląsk – Porty. Pomnik został odsłonięty 23 października na placu przed dworcem PKP w Tarnowskich Górach.

Fundacja wspiera również działalność organizacji zajmujących się ochrona i rewitalizacją zabytków kolejowych. Współpracuje m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei, Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej. W ostatnim czasie przekazano środki na remont parowozowni w Skierniewicach i odrestaurowanie zabytkowego wagonu. Fundacja ma również w planach współpracę z tworzoną przez PKP S.A. na warszawskich Odolanach nową jednostką kultury - „Stacja Muzeum”.

Teraz na rynek wydawniczy trafia książka o historii kolejnictwa polskiego w latach 1918 – 1989. Publikacja, dofinansowana ze środków Fundacji Grupy PKP, prezentuje różne aspekty funkcjonowania kolei, w tym przede wszystkim prowadzoną w omawianym okresie działalność inwestycyjną i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przemysłu. Książka opisuje także ludzi związanych z przedsiębiorstwami kolejowymi – zarządców oraz kolejarzy, w tym osób zaangażowanych w czasie wojny w działalność konspiracyjną.

Książkę „Sukcesy i porażki kolei w Polsce: 1918-1989” pod red. Michała Kapiasa i Dawida Kellera wydało Muzeum w Rybniku.