Fundacja Grupy PKP przyznała granty dla szkół ponadgimnazjalnych, które aplikowały o środki finansowe i sprzęt komputerowy, potrzebne do usprawniania procesu edukacyjnego w zawodach kolejowych.

Fundacja postanowiła przyznać granty finansowe o łącznej wartości 20.000 zł oraz przekazać ponad 100 zestawów komputerowych, które służyć będą uczniom m.in. w przygotowaniu do egzaminów zawodowych, programowaniu i tworzeniu modeli technicznych urządzeń i przeprowadzaniu symulacji zdarzeń kolejowych.

Zaangażowanie Fundacji w edukację na kierunkach związanych z koleją ma na celu zmniejszanie luki, jaka powstaje między ofertą dydaktyczną szkół technicznych a oczekiwaniami uczniów i wymogami nowoczesnej kolei. Dzięki udzielonemu wsparciu placówki mogą zaopatrzyć pracownie w wyposażenie i sprzęt, pomocny przy  nauce przedmiotów zawodowych.

Zainteresowanie II edycją programu „Z KOLEI SZKOŁA” było większe niż w roku ubiegłym. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – System szkolnictwa zawodowego w Polsce jest wciąż niedostosowany do wymagań pracodawców z branży kolejowej, a obowiązek dokształcania młodych specjalistów spoczywa na pracodawcach. Granty udzielane przez Fundację mają na celu zwiększanie dostępności i unowocześnianie systemu edukacji zawodowej.

Fundacja Grupy PKP prowadzi dwa programy grantowe: zakończony właśnie „Z KOLEI SZKOŁA” oraz „KOLEJ NA INNOWACJE” - skierowany do środowisk akademickich i wyższych uczelni technicznych. Celem tej drugiej inicjatywy jest   wsparcie projektów technicznych i  służących poprawie jakości kształcenia na kierunkach związanych z transportem i komunikacją. Termin nadsyłania wniosków w programie „KOLEJ NA INNOWACJE” upływa 4 grudnia br.

Lista grantów udzielonych przez Fundację Grupy PKP w programie „Z KOLEI SZKOŁA” – edycja 2015/2016:

Lp.

pełna nazwa szkoły

miejscowość

kategoria grantu

przeznaczenie grantu

 1

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

Małaszewicze

PROJEKT

Utworzenie i wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego w pracowni automatyki sterowania ruchem kolejowym.

 2

Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II

Tarnowskie Góry

PROJEKT/
KOMPUTER

Doposażenie pracowni dla uczniów zawodu technik transportu kolejowego w sprzęt multimedialny.

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który umożliwi przeprowadzanie części egzaminów zawodowych.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kluczbork

KOMPUTER

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który pozwoli korzystać z programów wykorzystywanych w pracy dyżurnego ruchu.

 4

Technikum nr 6 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

Skarżysko-Kamienna

PROJEKT/
KOMPUTER

Doposażenie pracowni technicznej kształcenia na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego w pomoce dydaktyczne.

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który posłuży do przygotowania stanowisk do przeprowadzania teoretycznej części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 5

Technikum Zawodowe nr 3 w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych

Stargard Szczeciński

KOMPUTER

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który pozwoli stworzyć samodzielną pracownię przedmiotową.

 6

Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych

Ostrów Wielkopolski

PROJEKT/
KOMPUTER

Zakup pomocy dydaktycznych.

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, dzięki któremu uczniowie w ramach praktycznych i teoretycznych zajęć będą przeprowadzać symulację ruchu kolejowego.

 7

Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego

Żarów

KOMPUTER

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który umożliwi korzystanie przez uczniów z symulatora ruchu ISDR.

 8

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli

Zduńska Wola

KOMPUTER

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który posłuży do przeprowadzania części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 9

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

Rzeszów

KOMPUTER

Wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, który wykorzystywany będzie na zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych, informatycznych oraz językowych.