Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Naszym fundatorem jest PKP S.A., natomiast donatorem może zostać każdy kto chce się zaangażować w projekty społeczne, do czego gorąco Państwa zachęcamy.

Wyznaczyliśmy sobie sześć obszarów, w których prowadzimy poszczególne projekty, mianowicie: bezpieczna kolej, edukacja dzieci i młodzieży, pomoc w realizacji innowacyjnych projektów, zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, pielęgnowanie tradycji kolejowej oraz wolontariat pracowniczy.

Obecnie chcielibyśmy przedstawić Państwu pilotażowy projekt fundacji pn. „Klub Aktywnego Seniora”. Z badań GUS-u wynika, że średni wiek przejścia na emeryturę wynosi 59 lat i tylko 30% Polaków powyżej 50 roku życia ma zatrudnienie. Przestając pełnić funkcje społeczne, osoby te trafiają poza margines społeczeństwa.

Fundacja Grupy PKP stworzyła program aktywizacji osób starszych w celu poprawy jakości i poziomu ich życia, w szczególności emerytów kolejowych. Dzięki PKP S.A., który zarządza ponad 100 tys. nieruchomości na terenie całego kraju, postanowiliśmy zaadaptować niektóre z nich pod dzienne domy pobytu dla osób starszych. Proces starzenia się jest nieunikniony, o tym wiedzą wszyscy, natomiast nie wszyscy to sobie uświadamiają. Starość nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, może to być czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń.

W naszych ,,Klubach Aktywnego Seniora”, osoby starsze będą miały możliwość realizować się w ramach aktywności społecznej. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach. Nadal jako społeczeństwo ulegamy stereotypom, że seniorzy są schorowani, samotni, nieaktywni oraz wyalienowani. Oczywiście można stwierdzić, 
że z wiekiem spada sprawność organizmu i zwiększa się ryzyko chorób lub niepełnosprawności, co sprawia, że aktywność zawodowa czy społeczna seniorów zmniejsza się. Jednak naszym zdaniem, w tym przypadku zachodzi wyraźna korelacja. Zgodnie 
z danymi ZUS-u, bierność w życiu zawodowym i społecznym oraz ograniczenie kontaktów międzyludzkich przyczyniają się do pogorszenia psychicznej i fizycznej kondycji emerytów.  

Dlatego postanowiliśmy stworzyć ,,Kluby Aktywnego Seniora”, gdzie seniorzy będą mogli nie tylko brać udział w zajęciach edukacyjnych oraz jeździć na wycieczki. Głównym celem, który chcemy osiągnąć, jest integracja międzypokoleniowa osób starszych w ramach naszego kolejnego projektu pn. ,,Klubu Małego Kolejarza”. Uważamy, że wolontariat jest świetnym pomysłem na aktywizację. Tworzymy miejsca gdzie osoby starsze będą mogły pracować, tworzyć wspólne projekty, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie na rzecz młodego pokolenia i nie tylko. Liczba i tematyka projektów, w które zaangażują się klubowicze będą zależały od ich kreatywności i możliwości. My ze swej strony będziemy ich wspierać.

W pojedynkę nie damy rady zrealizować tych ambitnych planów. W jedności siła. Dążymy do tego, by projekt „Klub Aktywnego Seniora” zdobył rangę ogólnopolską.

Zapraszamy Państwa do współpracy!