W Polsce co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 zdarzeń, w których ginie kilkadziesiąt osób. Niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego na przejazdach występują na całym świecie. Dlatego międzynarodowa społeczność wdraża wspólne, różnorodne programy, skierowane na podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Jednym z takich programów jest realizowany od 2005 roku pod nazwą ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych), nadzorowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (International Union of Railways) przy wsparciu Europejskiej i Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji ds. Europy (UNECE). Międzynarodowy Związek Kolei realizuje programy edukacyjne oraz promuje bezpieczne zachowanie się w pobliżu i na przejazdach kolejowo-drogowych.

W czerwcu br. odbędzie się VIII edycja ILCAD, poświęcona seniorom i osobom o ograniczonej mobilności w kontekście bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. 
W ubiegłym roku w projekcie wzięli udział przedstawiciele z 43 państw. Uczestnicy programu mają okazję do wymiany dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez prezentację rozwiązań inżynierskich, inicjatyw wykonawczych oraz projektów edukacyjnych. W tym roku spółki Grupy PKP będzie reprezentowała Fundacja Grupy PKP, która zaprezentuje innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, egzekwowania prawa i modernizacji stosowane w Polsce. 

Szczegóły na stronie: http://ilcad.org/ILCAD-2016.html