Nie od dziś wiadomo, że do 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi z winy kierowców. W „Konwencji wiedeńskiej” Europejskiej Komisji Gospodarczej (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) z 1968 r. o ruchu drogowym jest określone, że „pociąg ma pierwszeństwo przejazdu, natomiast użytkownicy dróg i piesi muszą przestrzegać znaków i sygnałów drogowych w celu bezpiecznego przekraczania przejazdów, a tym samym unikania kolizji wynikających z niewłaściwego zachowania, potencjalnie zagrażającego zarówno pasażerom pociągów, załodze jak i innym użytkownikom”.

Korzystanie z przejazdów jest bezpieczne pod warunkiem, że ich użytkownicy przekraczają je zgodnie z obowiązującym prawem. 
Ryzyko kolizji czy wypadku istnieje zawsze, a ich konsekwencje zazwyczaj są dramatyczne, dlatego tak ważne jest dotarcie do kierowców, przede wszystkim zawodowych, tym bardziej, że  w ostatnich dziesięcioleciach jest ich coraz więcej. 
Po wieloletnich analizach wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (International Road Transport Union, IRU), Międzynarodowy Związek Kolei (International Union of Railways, UIC) oraz Operation Lifesaver Estonia (OLE) 3 maja 2016 r. opublikowały  ulotki w formie przewodników poświęconych bezpieczeństwu na przejazdach. Trzy rodzaje ulotek, dla kierowców ciężarówek, taksówek oraz autobusów/autokarów trafiły do kierowców zawodowych. Celem pomysłodawców jest zwrócenie uwagi profesjonalnych kierowców na ich zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, do których dochodzi na przejazdach oraz w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków, do których dochodzi na styku drogi i kolei. 
Właśnie dlatego IRU i UIC, drogowe i kolejowe stowarzyszenia o zasięgu światowym, wspólnie z OLE połączyły siły by wspólnie podnosić świadomość na temat bezpieczeństwa na przejazdach wśród zawodowców. Mimo tego, że w ulotce nie są zawarte wszystkie sytuacje, z którymi mogą się spotkać kierujący pojazdami, intencją jest zwiększenie ich świadomości w zakresie minimalizowania ryzyka, które potencjalnie wpływa na kolizje. Okazuje się, że wystarczy przestrzegać naprawdę kilku prostych zasad by nie narażać swojego życia na niepotrzebne ryzyko.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Drogowego IRU, Rob Aarse powiedział: „Dla prawdziwych zawodowych kierowców, każdy wypadek drogowy to o jeden wypadek za dużo. Cieszymy się z możliwości współpracy z UIC i OLE w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach, dzięki czemu możemy podnosić świadomość kierowców i ratować ludzkie życie, które jest wartością bezcenną”.
Dyrektor Generalny UIC, Jean Pierre-Lubinoux podkreślił: „Pracujemy od wielu lat nad minimalizowaniem ryzyka powstawania wypadków na styku drogi i kolei, ale zacieśnienie współpracy z organizacjami drogowymi, takimi jak IRU ma kluczowe znaczenie. Tylko dzięki współdziałaniu jesteśmy w stanie uzyskać efekt synergii”.
Prezes OLE, Tamo Vahemets dodał: „Wierzę, że te wytyczne opracowane we współpracy z UIC i IRU pomogą zawodowym kierowcom lepiej zrozumieć zagrożenia związane z przekraczaniem linii kolejowych. Opracowaliśmy instrukcje bezpiecznego przekraczania skrzyżowania drogi i kolei najlepiej jak było to możliwe. Mam nadzieję, że kierowcy potraktują zawarte w ulotkach wskazówki jako  obowiązujące normy bezpieczeństwa”.
Poniżej znajdują się wskazówki dla kierowców ciężarówek. Analogiczne opracowania dla kierowców taksówek, autobusów i autokarów można pobrać na:

https://www.iru.org/sites/default/files/2016-05/en-taxi-note.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2016-05/en-bus-note.pdf