„Szukajcie dobra a nie zła abyście żyli, a Pan Bóg będzie z Wami” (Am 5,14a) – zawsze powtarza 
ks. Ryszard Marciniak, duszpasterz kolejarzy. I tak się stało!

Dzięki ludziom dobrej woli, którzy przyszli z pomocą niepełnosprawnym dzieciom z najuboższych rodzin kolejarskich, nasze pociechy wyjechały na turnus rehabilitacyjny  do Łącka. 

W czasie wakacji w ośrodku odbywają się cztery turnusy, w każdym z nich uczestniczy około stu dzieci z Domów Pomocy Społecznej oraz z biednych rodzin kolejarskich. Najczęściej są to dzieci porzucone, zdane na naszą łaskę, dlatego Państwa zaangażowanie w niesienie im pomocy jest szczególnie cenne. 

Naprawiony dach świetlicy jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Drugim poważnym problemem, 
z którym musimy się zmierzyć, jest wymiana sanitariatów. Są one w stanie tragicznym. Tylko wspólnie możemy pomóc potrzebującym. Dlatego zachęcamy Państwa do wsparcia działań Fundacji Grupy PKP.