Misją Fundacji Grupy PKP jest przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, w tym osób starszych. Ze względu na fakt, że polskie społeczeństwo starzeje się, wyzwaniem dla organizacji pozarządowych jest aktywizacja seniorów. W tym celu stworzyliśmy program ,,Nowoczesny Senior – nauka i integracja’’ w ramach rządowego programu ASOS.

Projekt składa się z dwóch części: edukacyjnej (zajęcia z obsługi komputera, prowadzenia portali społecznościowych i bloga, warsztaty: literackie, z tworzenia filmów, poradników, obróbki zdjęć, z tworzenia modeli biznesowych w ramach start-upów i z partycypacji społecznej) oraz integracyjnej (integracja międzypokoleniowa w ramach projektu „Przez pryzmat historii” z młodzieżą w szkołach/technikach, zajęcia ruchowe, taneczne, a także gry i zabawy). Zajęcia będą odbywają się w dwóch miastach – Warszawie i Wrocławiu i trwają do połowy lutego 2017 roku.

W ramach projektu chętni mogą wziąć udział w spotkaniach z ekspertami i zdobyć wiedzę z zakresu: Czym jest partycypacja społeczna? (UW) Jak założyć Fundację/Stowarzyszenie? (UW) Jak wyliczyć emeryturę/rentę? (ZUS) Wolontariat – korzyści z bycia społecznikiem. (Fundacja Grupy PKP) Za późno na start? Start-upy dla seniorów. (AIP) Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można założyć i poprowadzić własną działalność, co trzeba zrobić żeby zostać radnym lub wolontariuszem. 

Wszystkie inicjatywy powstałe w ramach projektu (blog, gazeta, poradnik, wystawa, etc.) będą wspierane i rozwijane przez Fundację Grupy PKP, która udowodni seniorom, że są oni w stanie pokonać własne uprzedzenia i stereotypy oraz aktywnie włączyć się w życie społeczne.

Przed zajęciami i po zakończeniu projektu zostaną przeprowadzone badania o charakterze eksploracyjnym (PKP SA i UW) w celu zweryfikowania czy dzięki projektowi zwiększyła się aktywność zawodowa lub społeczna emerytów. W razie powodzenia projektu, program aktywizacji seniorów zostanie zorganizowany w innych miastach na terenie całego kraju oraz zostaną stworzone Inkubatory Przedsiębiorczości dla Osób Starszych. Projekt zakończy konferencja naukowa współorganizowana przez UW, na której zostaną zaprezentowane wyniki projektu Fundacji.

Inauguracja projektu ,,Nowoczesny senior – nauka i integracja” miała miejsce 16 września 2016 r.  w Warszawie w hali głównej dworca Warszawa Wschodnia oraz 23 września 2016 r. w zabytkowej Sali Sesyjnej Dworca Głównego we Wrocławiu. Miejsca spotkań zostały wybrane nie przypadkowo. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się funkcja dworca kolejowego. Kiedyś dworce kojarzono wyłącznie z podróżą. Dzisiaj pełnią one również funkcję społeczną. Polskie dworce są bezpieczne i czyste. Na terenach hal dworcowych odbywają się wydarzenia kulturalne. Dworce znajdują się w centrum miast, dlatego są też świetnym miejscem spotkań towarzyskich.

Do aktywnego spędzania czasu osoby starsze zachęcał  profesor Jan Miodek, który radził, co trzeba zrobić żeby zostać  „nowoczesnym seniorem”. W dalszej części projektu prof. Jan Miodek poprowadzi dla uczestników warsztaty z językoznawstwa.

Na spotkanie z emerytami przyszedł pierwszy Minister Transportu III RP – Adam Wielądek, który zachęcał wszystkich do udziału w projekcie Fundacji Grupy PKP mówiąc, że dzięki niemu seniorzy staną się wartościowymi członkami polskiego społeczeństwa.

W trakcie inauguracji zorganizowano wykłady, podczas których  seniorzy mogli dowiedzieć się jak założyć i prowadzić własną działalność. Wykład wygłosił ekspert z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – Michał Misztal. Wykładowca był zaskoczony reakcją seniorów na przekazane przez niego treści. Osoby starsze miały mnóstwo pomysłów na biznes i prosili fachowca o wsparcie merytoryczne. 

Z ogromnym entuzjazmem publiczność przyjęła występ Wojciecha Gąsowskiego. Jego najpopularniejsze przeboje wywołały radość na twarzach zgromadzonych gości. Słodki poczęstunek przygotowany przez telewizyjną gwiazdę -  Magdę Gessler również sprawił wielką radość seniorom.

Kursy  w ramach projektu potrwają od października do połowy grudnia 2016 roku. Najbardziej ambitni uczestnicy będą mogli zapisać się na warsztaty biznesowe, dzięki którym dowiedzą się jak można pomysł przekształcić w projekt.