Mając na celu zwiększenie zainteresowania tematyką kolejnictwa, a także realizując swoje cele statutowe, tj. działanie na rzecz nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego, Fundacja Grupy PKP wspiera Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w prowadzeniu I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejowym.Realizowany w II etapach konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych kolejnictwem, widzących swoją przyszłość w branży kolejarskiej, a zwłaszcza  szkolonych w zawodach, takich jak:  technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Zainteresowani, w pierwszym etapie konkursu, mają za zadanie przygotować pracę w wybranej przez siebie kategorii:
•    Projekt znaczka pocztowego;
•    Fotografia;
•    Projekt talerza dekoracyjnego.

Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę nowatorskie ujęcie tematu, estetyka i wygląd wizualny pracy, oryginalność szaty graficznej, przejrzystość oraz zrozumiały język przekazu.

Autorzy najlepszych prac, wybrani przez swoją macierzystą szkołę, przejdą do etapu drugiego, który odbędzie się 15 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, złożonego z 25 pytań zamkniętych.

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie Złoty Indeks na studia inżynierskie, uprawniający do podjęcia studiów na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Osoby, które zajęły II i III miejsce mają zagwarantowany staż lub praktykę w branży kolejowej.