Fundacja Grupy PKP zaprasza osoby w wieku 60 +  na dwugodzinne spotkanie z prof. Janem Miodkiem na temat „Nowocześni seniorzy", które odbędzie się 14 listopada br. o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej na terenie Dworca Wrocław Główny.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Fundacji pn. ,,Nowoczesny senior – nauka i integracja”, który składa się z dwóch części: edukacyjnej (zajęcia z obsługi komputera, prowadzenia portali społecznościowych i bloga, warsztaty: literackie, z tworzenia filmów, poradników, obróbki zdjęć, z tworzenia modeli biznesowych w ramach start-upów i z partycypacji społecznej) oraz integracyjnej (integracja międzypokoleniowa w ramach projektu „Przez pryzmat historii” z młodzieżą w szkołach/technikach, zajęcia ruchowe, taneczne, a także gry i zabawy).

Zajęcia odbywają się w dwóch miastach – Wrocławiu i Warszawie do połowy lutego 2017 roku.