15 listopada br. odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejowym w Dąbrowie Górniczej. Jego uczestnicy musieli rozwiązać test jednokrotnego wyboru, złożony z 25 pytań zamkniętych. W czasie gdy uczniowie zmagali się z postawionym przed nimi zadaniem konkursowym, władze Uczelni spotkały się z Członkiem Zarządu Fundacji Grupy PKP - Katarzyną Kucharek i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Dyskutowano na temat programu stypendialnego, który chce wdrożyć Fundacja Grupy PKP, realizując swoje cele statutowe, tj. działanie na rzecz nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego.

Nagrodą w konkursie był Złoty Indeks na studia inżynierskie, uprawniający do podjęcia studiów na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Osoby, które zajęły II i III miejsca, będą mogły odbyć staże w firmach z branży kolejowej.

I miejsce w rywalizacji zajęła Sara Kompert – uczennica Technikum Transportowego nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Gratulujemy wygranej!

Przeczytaj szczegółową relację z konkursu

Na zdj. od lewej: Sara Kompert – laureatka I miejscaprof. dr hab. inż. Marek Sitarz - kierownik Katedry Transportu Szynowego, Katarzyna Kucharek – Członek Zarządu Fundacji Grupy PKP, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Prorektor ds. nauki.