PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Fundacja Grupy PKP postanowiły połączyć siły włączając się wspólnie w prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Pod koniec października w Yorku (Wielka Brytania) odbyło się spotkanie dwóch grup roboczych dot. bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych (European Level Crossing Forum i International Level Crossing Awareness Day). Blisko 50 przedstawicieli z całego świata pracowało nad identyfikacją zagrożeń, wynikających z nieprawidłowego zachowania się na przejazdach. Na ostatnim spotkaniu Polskę reprezentowali Damian Górski – koordynator kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…” z PKP Polskich Liniach Kolejowych SA i Katarzyna Kucharek – Członek Zarządu Fundacji Grupy PKP.

W trakcie spotkania omawiano m.in. realizowane kampanie społeczne w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Natomiast Czesi zaprezentowali urządzenie ostrzegające ludzi, o tym, że znajdują się oni za blisko torów. Urządzenie emituje sygnały świetlne i dźwiękowe w celu zniechęcania pieszych do przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym (pilotaż).
 
Pamiętajmy, że wypadek na przejeździe, oprócz ludzkich tragedii, których wymiar jest nie do oszacowania, powoduje szereg kosztów ekonomicznych, takich jak: zniszczenia taboru, torów, sieci trakcyjnej czy elementów sterowania ruchem, aż po koszty społeczne - opóźnienia pociągów, pasażerów, leczenie i rekonwalescencja rannych czy pomoc socjalna nad rodzinami ofiar wypadków. Podstawową i główną przyczyną wypadków na przejazdach kolejowych jest łamanie przepisów o ruchu drogowym, polegające na niezachowaniu należytej ostrożności przy przejeżdżaniu przez tory lub zwykła brawura. Narodowy zarządca infrastruktury od początku jest aktywnym uczestnikiem ILCAD

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieprzerwanie od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…”, w celu podniesienia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania należytej ostrożności na przejazdach oraz kształtowania zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

W przyszłym roku oficjalne rozpoczęcie IX edycji ILCAD zaplanowane jest na 2 czerwca. Nie oznacza to, że grupa robocza nie pracuje. Działania edukacyjne w Polsce prowadzone są przez cały rok. Kolejny termin posiedzenia Międzynarodowej Rady Bezpieczeństwa Kolejowego został wyznaczony na 22-27 października 2017 r. i odbędzie się ono w Hong Kongu.