Mija trzeci rok funkcjonowania naszej Fundacji, którą powołano w celu realizacji misji społecznie użytecznej i dobroczynnej. W 2016 roku zrealizowaliśmy kilka kluczowych projektów, w tym sztandarowy, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - ,,Nowoczesny Senior – nauka i integracja”.

Fundacja Grupy PKP to de facto kilku pracowników, kilkunastu wolontariuszy i tysiące beneficjentów. Zarząd Fundacji decyduje o priorytetach, a więc o podejmowanych wyzwaniach – i zawsze są to trudne wybory, bo każdy wniosek jest ważny. Do nas co tydzień wpływa ich kilkanaście – począwszy od prośby o finansowe wsparcie na rzecz ratowania reliktów kolejowej przeszłości, poprzez włączenie w programy aktywizacji zawodowej pokolenia przyszłych kolejarzy, aż po seniorów z branży. Wybrane wnioski muszą mieć uzasadnienie biznesowe, choć efekty po ich realizacji wyrażają się nie tylko w liczbach, ale trudnej do zmierzenia satysfakcji i wdzięczności odbiorów tej pomocy.

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, ale również noworocznych postanowień i celów na przyszły rok. W ciągu ostatnich miesięcy przekonaliśmy się, że pasja oraz determinacja często stanowią kapitał, jakiego nie udzieliłby nam żaden bank, a zaufanie dawane nam na kredyt, zaprocentowało i zwróciło się z nawiązką. Terminologia z branży finansowej to nie tylko figura retoryczna. Jest to zapowiedź jednego z nowych programów Fundacji Grupy PKP – narzędzia do realizacji innych zadań - PAYROLL. Ma on, z jednej strony wymiar finansowy, z drugiej zaś –  w sferze efektów – nie jest policzalny w żadnej walucie.

Okres świąt to czas, gdy każdy chce być lepszy, okazać gest biednym i samotnym. Nie zapominajmy jednak, że głód, wykluczenie to zjawiska całoroczne. Dlatego będziemy Was namawiać do udziału w programach, które zmieniają okazjonalną dobroczynność w działania systemowe. To szansa na budowę wzajemnego zaufania, przełamywanie barier i stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością, czy uzależnieniami. Chcielibyśmy móc za rok razem z Wami powiedzieć: Pomaganie? Robię to codziennie!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wyrażamy nadzieję, że będzie to czas spędzony z bliskimi, wolny od trosk, pełen życzliwości i optymizmu. Niech nadchodzący 2017 rok pozwoli zrealizować wszystkie ważne plany!!!

Fundacja Grupy PKP