Fundacja Grupy PKP, jako współorganizator, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką kolejnictwa na bezpłatne seminarium pt.: „ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM W ZAKRESIE OBSŁUGI OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH”, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest to czwarte spotkanie z cyklu bezpłatnych seminariów naukowo – dydaktycznych pt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SZYNOWYM POLSKI – 2017 TECHNIKA. ZARZĄDZANIE. ORGANIZACJA.”  Głównym organizatorem tych spotkań jest   Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Tematyka seminarium:

1.   Zintegrowany system wymiany informacji o podróży osoby o szczególnych potrzebach;

2.   Identyfikacja problemów w zakresie możliwości wykorzystywania środków transportu przez osoby o szczególnych potrzebach (techniczne, prawne, organizacyjne, społeczne, bezpieczeństwa);

3.   Wymiana informacji nt. zarzadzania i wdrażania rekomendacji w zakresie transportu osób 
o szczególnych potrzebach;

4.   Promowanie najlepszych praktyk w zakresie niezależnych badań dotyczących zarządzania 
w transporcie dla osób o szczególnych potrzebach;

5.   Poprawa bezpieczeństwa transportu poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami 
z innymi instytucjami badawczymi.

Nad spotkaniem patronat objął Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Bogdan Rzońca, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góra oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Tadeusz Ryś.  

Rejestracji na wszystkie seminaria można dokonać za pośrednictwem linku: http://www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwo-w-transporcie-szynowym-polski-2017-konferencje-warsztaty-szkolenia,new,TSz,3658.html,10853