„NAKRĘĆ SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWO!” - KONKURS NA SPOT REKLAMOWY PROMUJĄCY ZAŁOŻENIA KAMPANII BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają ogólnopolski konkurs na spot reklamowy promujący założenia kampanii bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” pod nazwą „Nakręć się na bezpieczeństwo!”. Do udziału zapraszamy uczniów szkół średnich.

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie samodzielnie lub w grupach krótkiego spotu reklamowego obrazującego koncepcję i założenia Kampanii „Bezpieczny przejazd…”, ściśle związanej z tematem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i/lub terenach kolejowych.

Materiał filmowy powinien trwać maksymalnie 30 sekund. Może być nagrany przy pomocy aparatów/kamer cyfrowych, telefonów komórkowych lub wykonany jako animacja komputerowa. Może wykorzystywać udział uczniów-aktorów bądź zmieniających się animowanych plansz z komentarzem lektora. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi realizacji i zachowania bezpieczeństwa w załączonym Regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac: 5.06.2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 16.06.2017 r. Dla autorów najlepszych prac oraz szkół, z których będą pochodzić – atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablety, zegarki  smartwatch, czytniki e-book, wielofunkcyjne urządzenia drukujące.

Współorganizatorem konkursu jest Infra SILESIA S.A.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

Fundacja Grupy PKP – partner kampanii bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”