W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej odbyło się seminarium,,zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach”  zorganizowane jest przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Fundacją Grupy PKP oraz Fundacją ProKolej.

Było to czwarte seminarium w ramach cyklu bezpłatnych konferencji pt. „Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski – 2017 Technika. Zarządzanie. Organizacja.”

Gości przywitał w imieniu uczelni Prorektor ds. Nauki WSB prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
W seminarium z ramienia uczelni uczestniczyła także Dyrektor Działu Nauczania Agnieszka Szostak. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele branży transportowej ze spółek: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Tramwaje Śląskie S.A., PKP S.A. oraz PKP CARGOTABOR sp. z o.o.

Głos w dyskusji zabrał również Pan Jan Wroński – Dyrektor Oddziału PFRON 
w Katowicach oraz Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP.

W czasie seminarium swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. Marek SitarzZintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, Zuzanna Raszkowska,  Maciej Gruszczyński –  Ministerstwo Rozwoju: Europejski Akt o Dostępności – wyzwania Polski w zakresie dostępności produktów i usług ze szczególnym uwzględnieniem transportu, Krzysztof Dyl, Zastępca Prezesa UKE:  Zintegrowany system wymiany informacji dla osób o szczególnych potrzebach, Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji Integracja: Uniwersalność i dostępność, jako alternatywa usługi pomocy w podróży, Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni: Dyrektywa o dostępności odpowiedzią, czy podróż zaczyna się w sieci oraz Andrzej Wasilewski, Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej.