W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, ze ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek każdy może zachorować. Na szczęście, każdy może też pomóc.

Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1:20 000, a nawet 1 do kilku milionów. Cechy tkanki Pacjenta i Dawcy muszą wykazywać niemalże 100% zgodność, aby przeszczepienie się udało. To właśnie sprawia, 
że poszukiwania są tak trudne.

Dlatego Fundacja Grupy PKP wspólnie z Polskim Kolejami Państwowymi S.A., PKP Intercity S.A.,  PKP Linią Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o. oraz Fundacją DKMS zorganizowały w dniach 2-3 br. marca akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych pod hasłem „Kolej na podróż po zdrowie i życie”, która odbyła się na największych dworcach kolejowych w Polsce. Punkty rejestracji można było odnaleźć w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Lublinie oraz w Katowicach. Oprócz akcji prowadzonej na dworcach kolejowych, organizatorzy wydarzenia przeprowadzili rejestrację wśród swoich pracowników, która zakończyła się 24 kwietnia br.

Kto mógł zostać potencjalnym Dawcą? Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg. Rejestracja była bezbolesna i polegała na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej 
z wewnętrznej strony policzka za pomocą plastikowego patyczka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej. Czas rejestracji jednej osoby wynosił maksymalnie 10 minut.

Dzięki wspólnej akcji do bazy DKMS dołączyło 266 osób, z czego 57 osób to pracownicy zarejestrowaniu podczas rejestracji wewnętrznej.

Pamiętajmy, że z każdym nowym zarejestrowanym potencjalnym Dawcą wzrasta szansa na pokonanie nowotworów krwi!