Fundacja Grupy PKP wspólnie ze spółką PKP Energetyka S.A. pomogła zakupić 2 stanowiska do prowadzenia pomiarów, potrzebnych do utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego.

 Stanowiska wyposażone są w silniki asynchroniczne trójfazowe, autotransformatory napięcia zmiennego, narzędzia oraz aparatury kontrolno-pomiarowe. Beneficjentami zostali uczniowie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, kształcący się w kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego. Dzięki wsparciu, młodzież będzie mogła zapoznać się z działaniem  silników trójfazowych, które coraz częściej są wykorzystywane jako źródło napędu 
w pojazdach trakcyjnych. Nowe pomoce dydaktyczne pozwolą przedstawić na zajęciach proces rozruchu silnika, jego zachowanie podczas pracy z obciążeniem lub bez. Przy pomocy przyrządów kontrolno-pomiarowych będzie można podawać oraz przedstawiać wartości i wskazania  napięć i prądów chwilowych, a także wskazać wartości skuteczne, moc czynną, bierną i pozorną. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie także na przedmiocie maszyny elektryczne oraz na zajęciach z miernictwa elektrycznego i elektronicznego, na których uczniowie będą się mogli zapoznać się z aparaturą pomiarową, aktualnie wykorzystywaną przy utrzymaniu i eksploatacji taboru kolejowego.