W czwartek 11 maja w Wyższej Szkole  Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędzie się bezpłatne seminarium pt.: „SYMULATORY DLA KOLEI JAKO ELEMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA”  organizowane przez Katedrę Transportu Szynowego  we współpracy z Fundacją Grupy PKP.

Na spotkaniu omawiane będą:

  • przepisy prawne krajowe i zagraniczne w zakresie szkolenia maszynistów i dyżurnych ruchu na symulatorach;
  • finansowanie i organizacja szkoleń maszynistów i dyżurnych ruchu na symulatorach;
  • techniczne i merytoryczne wymagania szkolenia maszynistów i dyżurnych ruchu na symulatorach;
  • pozaszkoleniowe możliwości wykorzystania symulatorów w procesie rozwoju kultury bezpieczeństwa.

W seminarium wezmą udział m.in.: przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, przedstawiciele organizacji i instytucji kolejowych, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, audytorzy i pełnomocnicy SMS i MMS. Wydarzenie jest częścią cyklu seminariów naukowo – dydaktycznych pt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SZYNOWYM POLSKI – 2017 TECHNIKA. ZARZĄDZANIE. ORGANIZACJA.” .

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwo-w-transporcie-szynowym-polski-2017-konferencje-warsztaty-szkolenia,new,TSz,3658.html,10853

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.